Suometsien kasvihuonekaasut syynissä

– Tuhkalannoitus lisää puuston kasvua etenkin ravinteikkaissa suometsissä ja se saattaa vaikuttaa suometsien kasvihuonepäästöihin, kertoo FM Maarit Liimatainen. Hänen väitöstutkimuksessaan selvitettiin puutuhkalannoituksen vaikutuksia voimakkaan kasvinhuonekaasun eli dityppioksidin päästöihin ojitetuilla soilla.

Pienhiukkasten määrä ilmakehän höyrysekoituksista voikin olla odotettua pienempi

Tiedeyhteisö on nyt askeleen lähempänä ymmärtää pienhiukkasten syntyprosessia ilmakehässä löydettyään uuden yhteyden luonnollisten päästöjen ja keinotekoisten saasteiden väliltä. Pienhiukkaset ovat ilmansaasteita, jotka liian suurina pitoisuuksina...

Kielteiset elämänkokemukset lisäävät sairastavuutta

Masennus, unihäiriöt ja lapsuudenaikainen kaltoinkohtelu lisäävät ruumiillista sairastavuutta ja muuttavat immuunijärjestelmämme toimintaa. Kielteiset elämänkokemukset voivat näkyä elimistön tulehdusjärjestelmässä vielä jopa vuosikymmenten päästä.

Mikä altistaa alkoholismille?

Miksi toinen jää koukkuun kuningas alkoholiin helpommin kuin joku toinen? Entä miksi alkoholin pitkäkestoinen käyttö vaikuttaa eri ihmisten aivoihin eri tavoin? Tätä selvitti proviisori Olli Kärkkäinen tuoreessa väitöstutkimuksessaan.

Tähtitieteilijä Esko Valtaoja: Matka elämään ja sen etsimiseen avaruudessa

Kirjat ja elokuvat ovat täynnä avaruusolentoja. Kaikkien satujen ja tarinoiden lisäksi ihan oikeat tähtitieteilijätkin etsivät elämää avaruudesta. Löytyykö sieltä ketään? Professori Esko Valtaoja puhui avaruudesta ja avaruustutkimuksista lapsille Lasten yliopiston toimintaan liittyneessä Humanismin illat -luentosarjassa.

Vertaismajoituspalvelut muuttavat matkustuskäyttäytymistä

Airbnb:n kaltaiset vertaismajoituspalvelut ovat muuttaneet matkailijoiden matkustuskäyttäytymistä monin eri tavoin. Itä-Suomen yliopiston ja Washington State Universityn tutkimus tarkensi käsitystä, millä tavalla vertaismajoituspalveluiden saatavuus ja käyttö vaikuttavat matkustuskäyttäytymiseen.

Opettajan lämminhenkisyys lisää oppimismotivaatiota

Opettajan lämminhenkisyys edistää lasten motivaatiota ja akateemisia taitoja, kuten luku-, kirjoitus- ja matemaattisia taitoja. Opettajan luoma myönteinen ilmapiiri myös suojaa ja kasvattaa lasten oppimismotivaatiota, todetaan meneillään olevassa seurantatutkimuksessa.

Työttömien yksinhuoltajaäitien terveydenhuolto on sijoitus tulevaisuuteen

Työttömien yksinhuoltajaäitien ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on oleellinen tulevaisuuden työntekijöiden terveyden sekä työmarkkinoiden ja terveyden edistämisen integraation kannalta, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Väitös: nanoteknologialla parempia syöpälääkkeitä

– Syöpälääkkeet ovat toksisia eli niillä pyritään tuhoamaan syöpäkudos. Tämä tekee näistä lääkeaineista ongelmallisia, koska ne aiheuttavat toksisia reaktioita myös muissa elimissä kuin syöpäkudoksessa, kertoo FM Karoliina Soininen. Hänen väitöstutkimuksessaan tutkittiin nanoteknologian mahdollisuuksia syöpälääkkeiden kehitystyössä.

Ikäihmisten aliravitsemus: vain syöty ruoka ravitsee

Jopa yhdeksän kymmenestä kotona asuvasta ikäihmisestä ei syö riittävästi. Aliravitsemus on vakava riski terveydelle, sillä huono ravitsemustila heikentää ikäihmisen toimintakykyä ja lisää infektioherkkyyttä. Se myös lisää riskiä joutua sairaalahoitoon ja hidastaa tai estää sairauksista toipumista.

Tuoreimmat