Euroopan tiede- ja taideakatemia: yhteisiä vastauksia yhteisiin kysymyksiin

Euroopassa on viime vuosina eletty kuohuvia aikoja. Pakolaiskriisi koettelee Euroopan rajoja ja yhtenäisyyttä, eikä talouden kehityksessäkään ole edelleenkään hurraamista. Voiko tutkimusmaailmasta ja tutkijoiden yhteistyöstä yli...

Bentoniittisaven käyttäytymistä ydinjätteen loppusijoittamisessa voidaan simuloida

Bentoniittisavea käytetään ydinjätteen loppusijoituksen puskurimateriaalina. Se estää veden tunkeutumisen ydinjätesäiliöiden lähelle ja suojaa niitä kallioperän liikkeiden ja maanjäristysten aiheuttamilta mekaanisilta voimilta. Tuoreessa väitöstutkimuksessa kehitettiin simulaatiomalli bentoniittisaven käyttäytymisen tutkimiseksi.

Muuttuva tundrakasvillisuus on ilmastonmuutoksen kysymysmerkki

Miksi vastaleikattu ruoho tai kesän ensimmäinen saunavihta tuoksuvat niin hyvältä? Tai kuinka pölyttäjät suunnistavat päämäärätietoisesti kohti tiettyä kasvia? Nämä tutut tuoksut ovat VOC-yhdisteitä eli kasvien ilmaan päästämiä, hiiltä sisältäviä yhdisteitä. Millainen merkitys näillä yhdisteillä on ilmastonmuutoksen kannalta?

Työttömien yksinhuoltajaäitien terveydenhuolto on sijoitus tulevaisuuteen

Työttömien yksinhuoltajaäitien ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on oleellinen tulevaisuuden työntekijöiden terveyden sekä työmarkkinoiden ja terveyden edistämisen integraation kannalta, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Sijoitukset aikuiskoulutukseen tulevat moninkertaisina takaisin

Vapaaseen sivistystyöhön investoidut eurot maksavat itsensä takaisin vähintään kolminkertaisena todetaan tuoreessa esitutkimuksessa, jossa pohdittiin ja kuvattiin, miten kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen rahallinen arvo yksilölle ja yhteiskunnalle voitaisiin arvioida.

Miksi astma puhkeaa?

– Immunologinen kehittyminen tapahtuu pääsääntöisesti jo raskausaikana ja varhaislapsuudessa, joten raskausajan ja varhaislapsuuden altisteet ovat keskeisessä asemassa kun selvitetään astmaan sairastumisen riskitekijöitä, kertoo LL Maijakaisa Harju.

Rahoitusta laajapohjaiseen puunsuojaustutkimukseen

Tekesin INKA - Innovatiiviset kaupungit -ohjelmasta on myönnetty rahoitusta puun oman suojamekanismin teollista hyödyntämistä tutkivaan SafeWood-projektiin.

Kuopioon uusi materiaalikehityksen innovaatiokiihdyttämö

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt rahoituksen Itä-Suomen yliopiston Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorion ja Savonia-ammattikorkeakoulun 346 000 euron EAKR-yhteishankkeelle Toiminnallisten materiaalien teollisen valmistuksen ja testauksen pilot-ympäristön kehittämishanke (FunktioMat).

Lapsiperheiden ruokasuositukset kannustavat perheitä syömään yhdessä

Lapsiperheille on julkaistu uudet kansalliset ruokasuositukset, jotka korostavat ruokakasvatusta, lapsen syömään oppimisen tukemista ja perheen yhteisten ruokahetkien tärkeyttä. Suositukset kattavat perheen ruokailun raskauden suunnittelusta aina lapsen varhaiseen aikuisuuteen saakka.

Sähköisessä reseptissä on vielä kehitettävää

Tuoreen tutkimuksen mukaan sähköiseen reseptiin liittyy vielä ongelmia ja kehittämiskohteita. Suurimmiksi ongelmiksi nousivat reseptien korjaus sekä väärin, puutteellisesti tai tulkinnanvaraisesti täytetyt kentät. Joillekin asiakkaille sähköisten reseptien seuraaminen todettiin myös vaikeaksi.

Tuoreimmat