Valamon luostari säilytti kulttuuriperintönsä hiljaisella kapinalla

Valamon luostari oli maailmansotien aikana ja jälkeen suuren murroksen äärellä. Sodan jälkeen nousi venäläisviha ja venäläisyyteen liittyviä merkkejä haluttiin karsia pois näkyvistä. Ortodoksinen kirkko sai tästä osansa, mutta vastusti muutosta hiljaisella kapinalla.

Lisävaloa sikiön altistumisen arviointiin

Sikiö altistuu kohdussa lukemattomille aineille istukan kautta. Sikiöaikaisen altistumisen seurauksena voi olla epämuodostumia, fyysisiä ja psyykkisiä kehityshäiriötä sekä syöpää, joka ilmenee myöhemmin elämän aikana.

Työstä palautumista voidaan edistää pienin muutoksin

Sairaanhoitajat palautuvat vuorotyöstä paremmin, kun nopeita siirtymiä työvuorojen välillä vähennetään, osoitti tuore tutkimus. Tulosten perusteella työvuorojen muuttaminen ergonomisemmiksi paransi hoitajien palautumista työstään. Vuorotyön tekeminen voi lisätä monien sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Tutkijanuran ongelmat jatkuvat yliopistouudistuksesta huolimatta

Yliopistouudistus ei ole onnistunut korjaamaan tutkijanuraan liittyviä ongelmia, todetaan tuoreessa tutkimuksessa. Yliopistolakiuudistuksen yhtenä tavoitteena oli yliopistojen henkilöstöpolitiikan parantaminen sekä tutkijanuran houkuttelevuuden lisääminen.

Miltä näyttää Alzheimerin taudin ennaltaehkäisyn resepti?

Etenevät muistisairaudet ovat jo nyt ja etenkin tulevaisuudessa valtava kansanterveydellinen ja – taloudellinen haaste. Lohdullista on, että tuoreet tutkimushavainnot osoittavat muistihäiriöiden ennaltaehkäisyn olevan mahdollista. Miltä näyttää Alzheimerin taudin ennaltaehkäisyn resepti?

Lihavuuteen liittyvä rasvamaksa kuriin statiineilla

Kolesterolia alentavien lääkkeiden statiinien käyttö suojaa ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin etenemiseltä, osoitti eurooppalainen monikeskustutkimus. Suomesta tutkimukseen osallistuivat Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala.

Ylä-Herttualalle jo toinen Euroopan neuvoston huippuapuraha

Euroopan tutkimusneuvosto ERC on myöntänyt akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualalle 2,45 miljoonan euron apurahan huippututkijoille suunnatussa Advanced Grants -haussa. Apuraha myönnettiin hankkeeseen, jossa kehitetään uudenlaista, elimistön omien geenien toiminnan aktivointiin perustuvaa geeniterapiaa sydän- ja verisuonitautien hoitoon.

Suomen tiedepalkinto diabetestutkijalle

Itä-Suomen yliopiston akatemiaprofessori Markku Laakso on palkittu vuoden 2015 Suomen tiedepalkinnolla. Laakso on maailman johtavia tyypin 2 diabeteksen genetiikan tutkijoita. Palkinnon myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö ja se jaettiin Tiedefoorumi-tapahtumassa.

Väitös: Liiku keski-ikäisenä, voi paremmin iäkkäänä

Liikunta edistää ikäihmisen toimintakykyä monin eri tavoin ja sen tulisi olla osa päivittäistä rutiinia. – Kestävyyskunnon lisäksi iän myötä tarvitaan myös lihasvoimaharjoittelua, jotta kävelyn edellytykset säilyvät ja saadaan ylläpidettyä tasapainoa, toteaa kotona asuvien ikäihmisten fyysistä toimintakykyä tutkinut TtL Päivi Tikkanen.

Kaverisuosio säätelee tyttöjen vertaissuhteita yläkoulussa

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että kaverisuosio on keskeinen osa tyttöjen keskinäisiin suhteisiin liittyvää dynamiikkaa. Kaverisuosio heijastuu monin tavoin tyttöjen vertaissuhteisiin sekä koulun arkisiin käytäntöihin.

Tuoreimmat