Ruokohelpi muuttaa turvesuon kasvihuonekaasulähteestä hiilinieluksi

Turvetuotantokäytöstä vapautuu Suomessa vuosittain tuhansia hehtaareja, jotka on luokiteltu ongelmallisiksi niiden korkeiden kasvihuonekaasupäästöjen vuoksi. Mitä siis tehdä entisille turvesoille? – Kasvattaa ruokohelpeä, vastaa FM Niina Hyvönen, jonka tuoreessa väitöstutkimuksessa selvitettiin tämän monivuotisen bioenergiakasvin ilmastollisia vaikutuksia.

Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot strategiseen yhteistyöhön

Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot kehittävät yhdessä kilpailukykyisen tutkimuksen ja koulutuksen mallia, joka huomioi yliopistojen kiristyneen taloustilanteen. Yhteistyön tarkoituksena on luoda yliopistojen välille uutta työnjakoa sekä edistää yliopistojen kansallista ja kansainvälistä profiloitumista.

Me-säätiöltä rahoitusta vakavien syrjäytysmiskierteiden ratkaisemiseen

Me-säätiö lähtee rahoittajaksi Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeeseen, jossa haetaan uusia malleja syrjäytymiskierteiden tehokkaaseen ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen.

Neurokirurgi: näin suojaat aivojasi

Lääkäriseura Duodecimin nuoren tutkijan palkinnon juuri saaneen neurokirurgian dosentti Ville Leinosen mielestä Suomessa pitäisi puhua enemmän aivoterveydestä. Tilastojen mukaan meillä kuollaan vakaviin aivovammoihin kaksi kertaa useammin kuin muissa pohjoismaissa. Huomiota pitäisi kiinnittää erityisesti alkoholinkulutukseen.

Parempaa työhyvinvointijohtamista Pohjois-Savoon

Työelämän moninaiset muutokset tuovat haasteita koko työyhteisön hyvinvoinnille sekä sen edistämiseen ja kehittämiseen. Tämä edellyttää työpaikoilta työhyvinvoinnin johtamiseen panostamista. Elinvoimaa organisaatioihin -hankkeessa kehitetään ja tutkitaan eri-ikäisten työhyvinvointia ja työhyvinvointijohtamista.

Konsortiohanke selvittää eriarvoisuuden mekanismeja

Suomen Akatemian rahoittamaa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana -konsortiohanke hakee uutta näkökulmaa sekä tutkimustietoa eriarvoisuuksien pitkän aikavälin muutoksien ja eriarvoisuuteen liittyvien mekanismien ymmärtämiseksi.

Alzheimer-potilaiden terveydenhoidon kustannukset suurentuneet jo ennen diagnoosia

Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden hoidon kustannukset lähtevät nousuun jo vuosi ennen taudin diagnoosia, havaittiin juuri julkaistussa tutkimuksessa. Kustannusero tautia sairastamattomiin verrattuna oli suurimmillaan diagnoosia seuraavan puolen vuoden ajan.

Potilaskertomustekstiä louhimalla voi kehittää potilashoidon tiedon laatua

Sähköinen ja rakenteinen potilaskertomusteksti antaa uusia mahdollisuuksia tutkia potilaan hoitoon liittyviä lääkäreiden ja hoitajien tuottamia ja tallentamia kirjauksia sekä tavoittaa potilaan hyvinvoinnin muutoksia.

Vertaismajoituspalvelut muuttavat matkustuskäyttäytymistä

Airbnb:n kaltaiset vertaismajoituspalvelut ovat muuttaneet matkailijoiden matkustuskäyttäytymistä monin eri tavoin. Itä-Suomen yliopiston ja Washington State Universityn tutkimus tarkensi käsitystä, millä tavalla vertaismajoituspalveluiden saatavuus ja käyttö vaikuttavat matkustuskäyttäytymiseen.

Opettajan lämminhenkisyys lisää oppimismotivaatiota

Opettajan lämminhenkisyys edistää lasten motivaatiota ja akateemisia taitoja, kuten luku-, kirjoitus- ja matemaattisia taitoja. Opettajan luoma myönteinen ilmapiiri myös suojaa ja kasvattaa lasten oppimismotivaatiota, todetaan meneillään olevassa seurantatutkimuksessa.

Tuoreimmat