Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan Alzheimerin tautiin sairastumisen alkua voisi lykätä viidestä kymmeneen vuotta aktiivisella elämäntapaohjauksella.  Professori Miia Kivipelto laskee, että tällä keinolla voisimme puolittaa muistisairaiden määrän maailmassa.

Muistihäiriöitä voi siis ehkäistä hallitsemalla niiden riskitekijöitä.  Muistisairauksien ehkäisyssä korostuvat paitsi terveelliset elämäntavat ja ruokavalio myös tehokas elintapaneuvonta ja muistiharjoittelu.

– FINGER-tutkimus on maailman ensimmäinen laaja monitekijäinen ja pitkäaikainen interventiotutkimus muistihäiriöiden ehkäisemiseksi. Tavanomaista elintapaneuvontaa saaneella verrokkiryhmällä oli 31 prosenttia suurempi riski muistitoimintojen heikkenemiseen kuin tehostettua elintapaneuvontaa saaneella ryhmällä, Kivipelto kertoo.

Kuuntele haastattelu:

kuuntele Kesto: 9’53”

Vastaa