Tieteen päivät: Yhteiskuntaluokka työläistyttöjen koulutusvalinnoissa

Sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkö

Suomea on perinteisesti pidetty tasa-arvon mallimaana, myös koulutuksellisen tasa-arvon suhteen. Suomessa kodin varallisuus ei pääsääntöisesti rajoita nuoren opiskelua. Sen sijaan yhteiskuntaluokka ohjaa nuorten kouluttautumista mahdollisuuksien tasa-arvosta huolimatta.

Itä-Suomen yliopiston sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkön Tieteen päivillä Kuopiossa pitämässä esityksessä tarkastellaan yhteiskuntaluokan merkitystä työläistaustaisten nuorten naisten koulutusvalinnoissa kahden tutkimusaineiston pohjalta.

Tutkimusten naisista siivoojiksi opiskelleet olivat valinneet työläistytöille tyypillisen koulutusreitin, kun taas työläistaustaiset yliopisto-opiskelijat olivat rikkoneet perheensä kulttuurista mallia hakeutumalla sukunsa ensimmäisinä yliopisto-opintoihin. Käyhkön mukaan vanhanajan kaavoittunut luokka-ajattelu kaipaa moninaistamista ja päivittämistä.

Kuuntele Käyhkön esitys kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto: 26’19”


Esitys on  on taltioitu Itä-Suomen yliopiston järjestämillä Tieteen päivillä Kuopiossa 29.8.2015.

Katso myös:

Tieteen päivät: Elämänvalinnat, onnellisuus ja sattuma

Tieteen päivät: Säätä sattumalta?

Vastaa