Silmänpohjan ikärappeuma johtaa Suomessa vuosittain lähes tuhannen ihmisen näkövammaisuuteen. Ikärappeuma jaetaan kuivaan ja kosteaan muotoon, joista yleisempään eli kuivaan muotoon ei ole olemassa hoitoa. Kosteaa ikärappeumaa puolestaan hoidetaan silmän sisälle säännöllisesti annostellulla lääkeaineella.

LL Pasi Vottonen
LL Pasi Vottonen

Alati kasvavat potilasmäärät kuormittavat silmätautien klinikoita. Esimerkiksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa annetaan vuosittain yli kolme tuhatta pistosta.

Lääketieteen lisensiaatti, silmätautien erikoislääkäri Pasi Vottosen väitöstutkimuksessa etsittiin kustannusvaikuttavaa hoitoa silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitoon.

– Tutkimuksessa luotiin molemmat silmät huomioiva malli modernien lääkehoitojen kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi. Uusista tutkimusmenetelmistä toivotaan apua hoidon resurssitarpeen hallinnointiin ja yksilöllisen hoitokaavion optimointiin, sillä kaikki potilaat eivät sovellu samalla hoitokaaviolla hoidettaviksi, Vottonen kertoo.

Kiistanalaista silmänpohjankuvausta

Pasi Vottonen ottaa myös kantaa kiivasta keskustelua herättäneeseen keskusteluun optikkojen tekemien silmänpohjakuvausten tarpeellisuudesta ja merkityksestä.

– Tämä on haasteellinen aihealue, johon liittyy monta aspektia, mutta kyllä tässä on lähdetty liikkeelle markkinavoimien sanelemasta suunnasta. Optikkoliikkeillä on taloudelliset intressit taustalla, toisaalta ollaan valmistautumassa mahdollisiin sote – uudistuksiin ja saamaan asiakaskuntaa optikkoliikkeisiin. Silmälääkäreille tulee turhia käyntejä kun käydään optikolla ja todetaan, että silmässä on jotakin. Potilas huolestuu ja hakeutuu silmälääkäriin, jossa todetaan että ei täältä mitään löydy. Tästä aiheutuu potilaalle täysin turhaa huolta.

Kuuntele haastattelu:

KuunteleKesto: 14’11”

 

Lääketieteen lisensiaatti Pasi Vottosen väitöskirja Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoito anti-VEGF injektioilla: neurofysiologiasta kustannusvaikuttavuuteen tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 4.11.2016.

Vastaa