Äskettäin Itä-Suomen yliopistossa tarkastetusta lisensiaatin työstä käy ilmi, että nuorten erityisruokavalioiden noudattaminen on lisääntynyt viimeisen 40 vuoden aikavälillä. Noin joka viides tyttö tai poika noudattaa joko terapeuttista tai elämäntapaan liittyvää ruokavaliota. Erityisruokavaliot ovat yleisimpiä tytöillä kuin pojilla ja yhä yleisempää on useamman kuin yhden erityisruokavalion noudattaminen. Ilmiötä on selvitetty Nuorten terveystapatutkimuksella aikavälillä 1979–2013.

Sekä terapeuttisten (allergia, laktoosi-intoleranssi, diabetes tai keliakia) että elämäntapaan liittyvien (kasvisruokavalio, laihduttaminen, urheiluun liittyvä ruokavalio tai vähähiilihydraattinen) ruokavalioiden noudattaminen on lisääntynyt 12−18-vuotiaiden keskuudessa.

Erityisruokavaliota noudattavat tytöt vastasivat yleisimmin noudattavansa kasvis- sekä laihdutusruokavaliota tai laktoosi-intoleranssiin liittyvää ruokavaliota. Pojat puolestaan ilmoittivat yleisimmin noudattavansa urheiluruokavalioita.

Vuosina 1999–2001 kasvisruokavalio oli eniten raportoitu ruokavalio tyttöjen keskuudessa, mutta myöhemmissä kyselyissä 2007 ja 2013 sen yleisyys näytti vähentyneen. Vuoden 2013 tuloksissa kasvisruokavalio on vasta kolmanneksi suosituin laihduttamisen ja urheiluruokavalioiden jälkeen, etenkin 16–18-vuotiailla tytöillä. Vähähiilihydraattisen ruokavalion noudattaminen oli yleisintä 16–18-vuotiailla tytöillä.

– Yhä yleisempää on myös useamman kuin yhden erityisruokavalion noudattaminen eli samanaikaisesti noudatetaan kahta tai useampaa terapeuttista ja/tai elämäntapaan liittyvää ruokavaliota kuten allergia-, laktoosi-intoleranssi-, urheilu-, kasvis-, ja/tai laihdutusruokavalioita, Tampereen yliopistossa työskentelevä tutkija Heli Parviainen toteaa.

Elämäntapaan liittyvien ruokavalioiden käyttö voi olla luonteeltaan nopeasti vaihtelevaa, kokeilevaa ja kestoltaan lyhytkestoista – etenkin tytöillä – kun taas terapeuttisten ruokavalioiden noudattaminen on yleensä pidempikestoista.

Terveystietoisuus ja individualistiset ruokavalinnat yleistyvät

– Oletettavasti terapeuttisten ruokavalioiden yleistyminen liittyy ravitsemusterapiaa edellyttävien sairauksien kehittyneeseen diagnostiikkaan sekä osaltaan lisääntyneeseen erityisruokavaliotietoisuuteen. Elämäntapaan liittyvien ruokavalioiden kasvava käyttö voi puolestaan heijastaa ruokailutottumusten nopeaa vaihtelua, kasvavaa ruokaan ja ruokavalioihin liittyvää kiinnostusta, terveystietoisuuden lisääntymistä, individualisoitunutta ruokakäyttäytymistä sekä yhteiskunnassa kulloinkin näkyviä ilmiöitä, jotka liittyvät ruokaan, Parviainen pohtii.

Nuorten terveystapatutkimuksella (NTTT) on monitoroitu suomalaisten 12-, 14-, 16- ja 18-vuotiaiden nuorten terveyttä ja terveyskäyttäytymistä vuodesta 1977 alkaen. Tutkimus on toteutettu Tampereen yliopiston terveystieteen ja Itä-Suomen yliopiston kotitaloustieteen yhteistyönä.

Vastaa