Tiedosta valinnoiksi: terveyspsykologia tutkii terveyskäyttäytymistä

– Psykologia on tiede ihmisen käyttäytymisestä ja terveyspsykologia puolestaan fokusoi terveyteen liittyvään käyttäytymiseen. Terveyspsykologia on psykologian teorioiden ja tutkimusotteiden soveltamista ihmisen terveyden ja sairaiden kysymyksiin, määrittelee terveyspsykologian dosentti Sanna Sinikallio.

Lapsiperheiden ruokasuositukset kannustavat perheitä syömään yhdessä

Lapsiperheille on julkaistu uudet kansalliset ruokasuositukset, jotka korostavat ruokakasvatusta, lapsen syömään oppimisen tukemista ja perheen yhteisten ruokahetkien tärkeyttä. Suositukset kattavat perheen ruokailun raskauden suunnittelusta aina lapsen varhaiseen aikuisuuteen saakka.

Lapset liikkumaan ja syömään terveellisemmin perhelähtöisellä ohjauksella

Tuoreen tutkimuksen mukaan yksilöllinen ja perhelähtöinen elintapaohjaus auttaa lisäämään alakouluikäisten lasten liikuntaa ja parantamaan heidän ruokavalionsa laatua. Tutkimus osoitti, että erityisesti vapaa-ajan liikunta lisääntyi elintapaohjausta saaneilla lapsila, mutta väheni lapsilla, jotka eivät saaneet ohjausta.

KYSin uusi helikopterikenttä otetaan käyttöön tänään

Potilassiirrot lääkärihelikopterilla suoraan Kuopion yliopistolliseen sairaalaan käynnistyvät torstaina, kun  sairaalan uusi korotettu helikopterikenttä otetaan käyttöön. Päivystyksen yläpuolella olevaa helikopterikenttää korotettiin lähes kuusi metriä uuden Kaarisairaalan...

Sauvakävelyn yliopisto-opetus alkaa Suomessa

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy toukokuussa liikunta- ja hoitoalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu sauvakävelyn ohjaajan peruskoulutus (Modern Nordic Walking Trainer -kurssi), joka tulee osaksi koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten koulutustarjontaa.

KYSissä kehitetty lääkityksen turvatarkastus palkittiin

KYSin sairaala-apteekille on myönnetty Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen Potilasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi lääkityksen turvatarkastuskäytännön kehittämisestä.

Diabeteksen pysäyttämiseen haetaan uusia keinoja

Suomalaisten sairastumista tyypin 2 diabetekseen jarrutetaan uusin keinoin juuri käynnistyneessä StopDia-hankkeessa. Tutkimuksessa tavoitellaan elintapamuutoksia digitaalisten sovellusten ja ryhmäohjauksen avulla. Lisäksi tutkitaan, miten muutokset elinympäristössä voivat ohjata ihmisiä liikkumaan enemmän ja tekemään terveellisempiä ruokavalintoja.

Bentsodiatsepiinien kaltaisten lääkkeiden käyttö yleistyy Alzheimerin taudin myötä

Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käytön aloittaminen on yleistä jo ennen taudin diagnoosia ja yleistyy edelleen diagnoosin jälkeen, osoitti tuore tutkimus. Bentsodiatsepiineja ja niiden kaltaisia lääkkeitä käytetään uni- ja rauhoittavina lääkkeinä.

Tarvitseeko liikunnan olla kuormittavaa?

Liikkumista harrastetaan kunnon ylläpitämiseksi ja terveyden edistämiseksi. Onko sitten sama millaista liikuntaa harrastamme - tai miten? Tarvitseeko liikunnan olla kuormittavaa? Tästä otamme selvää Paremmassa päivässä tällä kertaa.

Elämäntavat syyniin raskautta suunniteltaessa

Hyvät elintavat, pyrkimys normaalipainoon, tupakan ja alkoholin välttäminen, kohtuullinen kofeiinin käyttö, siinäpä tuttuja terveelliseen elämään liittyviä asioita, jotka pätevät erityisesti myös raskautta toivovien osalta. Myös miesten elintavoilla on huomattava vaikutus pariskunnan lapsensaantihaaveiden kannalta.

Tuoreimmat