Info

Huom!

Osa materiaalista jäi sivustouudistuksen yhteydessä (syksy 2016) vanhalle, arkistoidulle sivupohjalle. Sivut voivat näyttää erilaisilta kuin pääsivuilla.

Kantti on tuotantoyksikkö, joka tekee journalististen periaatteiden mukaisesti toimitettuja radio- ja tv-ohjelmia sekä Internet-sisältöjä. Yksikkö on erikoistunut tieteeseen, terveyteen, opetukseen ja kulttuuriin liittyviin tuotantoihin.

Kantin toimintaa ylläpitävät tiede- ja koulutusorganisaatiot. Se toimii yhteistyössä Yleisradion kanssa tuottaen ohjelmasisältöjä Yleisradion käyttöön. Kantissa tuotettujen ohjelmien jakeluteinä toimivat Yleisradion radio- ja tv-kanavat.

Kantin verkkosivuilta löytyvät radio- ja tv-ohjelmien verkkoversiot sekä muun muassa erilaisten luentosarjojen taltioinnit. Lisäksi verkkosivuilla julkaistaan muita juttukokonaisuuksia ja uutissähkeitä.

Tuotantoyksikkö Kantti tekee tutuksi tieteen ja opetuksen osaamista paikallisesti, valtakunnallisesti ja internetin välityksellä laajemminkin.

Tuotantoyksikkö Kantin toimintaa ylläpitävä taustayhteisö koostuu pääosin itäsuomalaisista tiede- ja koulutusorganisaatioista. Kantin toimintaa ohjaa taustayhteisöjen edustajista koostuva toimitusneuvosto.

Kantin ohjelmatuotanto

Kantissa tuotetaan uutis-, ajankohtais- ja human interest- tyyppisiä ohjelmia sekä henkilökuvia, dokumentteja, tausta-juttuja ja ohjelmasarjoja. Tuotettuja sisältöjä versioidaan eri jakeluvälineille.

Ajankohtaisohjelmien lisäksi Kantissa tuotetaan erilaisia ohjelmasarjoja ja luentotaltiointeja.

Kantin tuottamat ohjelmat innostavat ihmisiä opiskelemaan ja hakemaan uutta tietoa elinikäisen oppimisen periaattein. Kantti kertoo yhteistyöorganisaatioiden toiminnasta ja niissä tarjottavista opiskelumahdollisuuksista sekä välittää eri alojen ja kouluasteiden opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia.

Kantti luo uutta opiskelukulttuuria tuottamalla sekä laadukkaita yleissivistäviä ohjelmia että tutkintotavoitteisia opetusohjelmia yhdessä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa.

Kantin jakelutiet

Kanttia voi kuunnella säännöllisesti mm. seuraavien medioiden kautta:

Yle Kuopio

 • Kuopio 98,1 MHz
 • Iisalmi 96,5 MHz

Yle Puhe, http://yle.fi/puhe

Yle Puhe kuuluu ULA-vastaanottimilla lähes koko maassa, listaus taajuuksista löytyy Yle Puheen verkkosivuilta.

Muutamia poimintoja taajuuksista:

 • Helsinki 103,7 MHz
 • Iisalmi 107,1 MHz
 • Kuopio 88,1 MHz
 • Lahti 90,5 MHz
 • Oulu 107,7 MHz
 • Rovaniemi 106,8 MHz
 • Tampere 88,3 MHz
 • Turku 96,7 MHz
 • Vaasa 105,2 MHz