Kolme miljoonaa kestävän metsäbiotalouden kehittämiseen

Suomen Akatemian on myöntänyt Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston koordinoimalle FORBIO-hankkeelle Suomen akatemia 3,22 miljoonan euron tutkimusrahoituksen vuosille 2015–2017. FORBIO-hankkeen tavoitteena on tuottaa osaamista ja ratkaisumalleja, joilla voidaan turvata kestävän, ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden edellytykset tulevaisuudessa.

Rintojen matala tiiviys mammografiassa huonontaa rintasyövän ennustetta

Mammografiassa havaittu hyvin matala rintakudoksen tiiviys huonontaa rintasyövän ennustetta. Sekä tautivapaa elinaika että kokonaiselinaika olivat tuoreessa tutkimuksessa merkittävästi lyhempiä naisilla, joilla rintakudoksen tiiviys on hyvin matala, verrattuna niihin, joilla rintakudos on tiivistä.

Mikrobit hyvässä ja pahassa

Miksi joku oireilee kosteusvaurioituneessa rakennuksessa, mutta toinen ei? Mitä tehdä kun sisäilmasta ei löydetä selvää altistuksen aiheuttajaa? Entä miksi mikrobit voivat sekä altistaa terveyshaitoille että suojata vaikkapa allergialta? Kansainvälinen mikrobiasiantuntijajoukko kokoontui symposiumiin Kuopioon.

Tuoreimmat