Nälän vuosisata

Jos otsikko vei sinut jollekin toiselle vuosisadalle pohtimaan nälänhätää ja maailman murheita menneinä aikoina, peruuta takaisin. Kyse on tästä vuosisadasta. Aiheesta kuultiin Ikääntyvien yliopiston luentosarjassa kuullussa Helena Kahiluodon puheenvuorossa.

Huono-osaisuus kasautuu hyvinvoinnin keskellä

Huono-osaisten ryhmät kokevat hyvinvointinsa huomattavasti suomalaisten enemmistöä heikommaksi. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvitettiin, keitä suomalaisessa ruoka-avussa ja neulanvaihtopisteissä käy, kuinka he käyttävät erilaisia tukia ja palveluja, sekä selvitettiin heidän elämässä pärjäämistä, hyvinvointia sekä hyvinvoinnin etäisyyttä koko väestöön.

Kun karhun kanssa painii lyön

Historian saatossa naapuruussuhteemme itäiseen jättiläiseen on ollut varsin monimuotoinen ja jopa ainutlaatuinen. Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen toteaa Ikääntyvien yliopiston luentosarjassa, että Suomen ja Venäjän välillä oli harmoninen symbioosi aina 1800- luvun lopulle asti.

Ammatillinen koulutus ratkaisevassa asemassa maahanmuuttajien integroitumisessa

Ammatillinen koulutus on suuressa myllerryksessä. Yksi ammatilliseen koulutukseen liittyvistä suurista muutoksista on turvapaikanhakijoiden määrän suuri kasvu, joka tulee luomaan haasteita tulevaisuudessa.

Hallitus valmistelee korkeakoulujen pääomittamista

Hallitus valmistelee korkeakoulujen tuntuvaa pääomittamista ensi kevään kehysriihen yhteydessä. Valmistelun käynnistämisestä sovittiin jo hallituksen budjettiriihessä elokuussa.

Eero Ojanen: Mitä on sivistys?

Filosofi Eero Ojanen puhuu Humanismin illat -luentosarjassa sivistysvaltion ideasta, jonka hän pohjaa snellmanilaiseen sivistyskäsitteeseen. Siinä juuri valtiolla oli olennainen ja positiivinen rooli. Snellmanilainen sivistysvaltion idea on ollut Suomen kannalta olennainen ja luennolla Ojanen pohtii mitä se voisi tänä päivänä tarkoittaa.

Omistaminen filosofisena ongelmana

Kevään Filosofiakahvila-sarja on keskittynyt mm. talouden, tuotannon, omaisuuden, ja markkinatalouden teemoihin. Samalla linjalla jatkaa myös Filosofiakahvilassa vieraillut yliopistonlehtori Markku Oksanen Itä-Suomen yliopistosta, joka puhui alustuksessaan omistamisesta filosofisena ongelmana.

Muisteltu ja kuviteltu 30-luku

Miten historiankirjoituksessa on 30-lukua käsitelty? Paljolti sotien näkökulmasta. Professori Maria Lähteenmäki yrittää Ikääntyvien yliopiston luennossaan lähestyä 30-lukua erilaisesta näkökulmasta.

Tuoreimmat