Viittomakielentulkkiopiskelija valmistuu kahden kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi

Paula Kerman - 11.4.2004 - 13:22:00

Viittomakieli on yksi Suomen vähemmistökielistä, jota käyttää äidinkielenään noin 5 000 kuuroa. Lisäksi noin 10 000 kuulevaa suomalaista käyttää viittomakieltä äidinkielenään, toisena kielenään tai vieraana kielenä. Yksi viittomakieltä käyttävä ryhmä on viittomakielentulkit, jotka toimivat tulkkeina ja kääntäjinä suomenkielisen enemmistön ja viittomakielisen kielivähemmistön kohdatessa. Viittomakielentulkeiksi valmistuvat opiskelevat viittomakielen kieliopin ja sanaston lisäksi myös kuurojen omaa kulttuuria.

Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion koulutusyksikössä viittomakielentulkiksi opiskeleva Heli Luomanperä kertoo viittomakielen erityispiirteistä, mm. sanajärjestyksestä sekä ilmeiden ja eleiden merkityksestä.

kuuntele Kesto 4'04"

 

Kuurojen kulttuurin visuaalisuuden omaksuminen on haastavaa eikä tulkkaaminen ole helppoa. Kielitaidonoppimista auttaa se, että viittomia harjoittelee vapaa-ajallakin, kertoo Heli Luomanperä.

kuuntele Kesto 5'26"

 

Viittomakielentulkki toimii kielen välittäjänä kuuron ja kuulevan välillä esimerkiksi erilaisissa asioimistilanteissa. Opintojen jälkeen Heli Luomanperä suunnittelee tulkin töiden lisäksi jatko-opintoja.

kuuntele Kesto 4'06"

 


Katso myös Kantin tuottamaa, viittomakieleen liittyvää materiaalia:

 


Haastateltavana:

  • Viittomakielentulkkiopiskelija Heli Luomanperä, Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion koulutusyksikkö

Tämä sivu on arkistoitu.

Uusimman materiaalin löydät Kantin etusivulta.

Footer