Matematiikan oppimisvaikeuksien ilmenemisessä tutkittavaa

Jaa sivun osoite |

Kimmo Salvén - 19.1.2010 - 10:19:56

Matematiikan seulontatestien perusteella toisen asteen opiskelijoiden osaamisen välillä ei ole merkittäviä sukupuolten välisiä eroja, todettiin kasvatustieteiden lisensiaatti Airi Taipaleen tuoreessa väitöskirjatutkimuksessa.

Parhaimmassa tasoryhmässä pojat olivat kuitenkin tyttöjä parempia sekä lukujonotaidoissa että aritmetiikan taidoissa. Lisäksi pojat tekivät merkitsevästi tyttöjä vähemmän matematiikan konseptuaalisia virheitä. Lukemisen ja kirjoittamisen seulontatestillä arvioituna perusopetuksen 9. luokalla kohdejoukon tytöt olivat merkitsevästi poikia parempia kaikissa luku- ja kirjoitustaidon osataidoissa. Tytöt tekivät myös vähemmän luetun ymmärtämisen, teknisen lukutaidon ja sanelukirjoituksen virheitä.
 
Kasvatustieteen lisensiaatti Airi Taipaleen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa erityispedagogiikan alaan kuuluvassa väitöskirjatyössä selvitettiin Joensuun kaupungin peruskoulujen yhdeksäsluokkalaisten (2004) matematiikan taitoa, luku- ja kirjoitustaitoa, matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen virheitä sekä näiden taitojen ja virheiden yhtäaikaista esiintymistä eli päällekkäistymistä. Lisäksi tarkasteltiin akateemisen minäkäsityksen ja koettujen oppimisvaikeuksien tasoa sekä matematiikan vaikeuksien ja lukivaikeuksien päällekkäistymisen yhteyksiä akateemisen minäkäsityksen ja koettujen oppimisvaikeuksien tasoon ja muutokseen toisen asteen opiskelussa.

Tutkimuksessa havaittiin, että niillä opiskelijoilla, joilla matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet päällekkäistyivät, oli heikompi akateeminen minäkäsitys kuin muilla. He kokivat myös enemmän monenlaisia oppimiseen liittyviä vaikeuksia kuin muut. Akateemisen minäkäsityksen muutokset olivat suurimmat siirtymävaiheessa peruskoulusta toisen asteen koulutukseen. Tällöin lukiolaisten akateeminen minäkäsitys heikkeni ja ammattioppilaitoksen opiskelijoiden vahvistui. Toisen asteen koulutuksen aikana näiden ryhmien minäkäsityksen muutokset kuitenkin tasaantuivat.
 
Lukivaikeuden ilmenemistä analysoitaessa tarkastellaan teknisen lukutaidon ja luetun ymmärtämisen virheitä. Matematiikan oppimisvaikeuksien ilmenemistä ei sen sijaan ole vielä tutkittu tarpeeksi eikä näitä oppimisvaikeuksia määritelty.

KL Airi Taipaleen väitöskirja Matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien päällekkäistyminen nuoruusiässä tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 22.1.2010.

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Lisätietoa muotoiluasetuksista

CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään automaattisen roskapostin vähentämiseksi.
2 + 6 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.
Footer