SAV-potilailla usein aivojen rakenteellisia vaurioita

Jaa sivun osoite |

Kimmo Salvén - 11.1.2010 - 09:35:21

Aivovaltimonpullistuman repeämän aiheuttaman subaraknoidaalivuodon (SAV:n) saaneista vain joka kolmannella aivojen magneettikuvauksen tulos vuoden kuluttua vuodosta on normaali tai vuotoa edeltänyttä tilannetta vastaava, osoitti LL Paula Bendelin väitöstutkimus. Vuotaneen aivovaltimoaneurysman aiheuttama subaraknoidaalivuoto on vakava sairaus ja puolet vuodon saaneista potilaista menehtyy. Täysin entiseen vointiinsa toipuu noin neljännes SAV-potilaista.

Magneettikuvauksella todetut vaurioalueet sijaitsivat yleensä samoilla aivoalueilla kuin vuotanut aneurysma eli otsa- ja ohimolohkojen alueilla. Useat aivokudosmuutoksista liittyivät primaariin vuotoon, mutta myös aneurysman hoitotoimenpiteisiin liittyvät muutokset olivat yleisiä, etenkin vuotaneen aneurysman kantaverisuonen alueella. Aivokudoksen pysyviin tai väliaikaisiin verenkiertohäiriöihin liittyvät aivokudosmuutokset olivat tavallisia; niitä todettiin 40 prosentilla SAV- potilaista. Myös kirurgiseen hoitoon ja aivoselkäydinnesteen kiertohäiriöiden hoitoon liittyvät muutokset olivat yleisiä. Nämä kudosmuutokset olivat kliinisesti merkittäviä, sillä kudosmuutosten laajuuden todettiin olevan yhteydessä potilaan neuropsykologiseen suoritustasoon.

Verrattaessa SAV-potilaita kontrolliväestöön kohdennetuissa rakenteellisissa analyyseissä todettiin SAV-potilailla yleistä aivokammioiden ja aivouurteiden laajentumaa sekä paikallista aivoatrofiaa ohimolohkojen sisäosien rakenteissa. Nämä ohimolohkojen sisäosien rakenteet ovat yhteydessä muistitoimintoihin, ja vastaavankaltaisia atrofiamuutoksia on aiemmin kuvattu aivoja rappeuttavissa muistisairauksissa. Lisäksi potilailla, joilla oli hoidettu vuotanutta etummaisen aivovaltimon aneurysmaa, todettiin korostunutta aivojen otsalohkojen pohjaosien harmaan aineen katoa. Noin puolella tämän ryhmän potilaista voitiin myös neuropsykologisessa tutkimuksessa havaita ongelmia arkitoimintojen ohjauksessa ja säätelyssä sekä toimeenpanossa.

Suomessa, erityisesti Itä-Suomessa, tauti on miltei kolme kertaa yleisempi kuin muissa länsimaissa.

LL Paula Bendelin radiologian ja neuroradiologian alaan kuuluva väitöskirja Imaging of the Brain After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. One-year MRI Outcome of Surgical and Endovascular Treatment (Aivojen myöhäinen magneettikuvaus lukinkalvonalaisen verenvuodon sairastaneilla potilailla kirurgisen ja suonensisäisen hoidon jälkeen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 15.1.2010.

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Lisätietoa muotoiluasetuksista

CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään automaattisen roskapostin vähentämiseksi.
10 + 7 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.
Footer