Teema: Muisti ja muistisairaudet

Ikääntymisen myötä muistiin liittyvät ongelmat lisääntyvät. Kyse voi olla luonnollisesta vanhenemisesta, mutta myös muistisairauksista. Tämän lisäksi myös kiire, stressi, väsymys ja masentuneisuus voivat aiheuttaa ohimeneviä muistivaikeuksia - kaiken ikäisille.

Näille sivuille on kootti Kantin käsittelemiä muistiin ja muistisairauksiin liittyviä aiheita.

 

 

Footer