Savon koulutuskuntayhtymä on uudistanut organisaatiotaan osana vuoden alussa käynnistynyttä kansallista ammatillisen koulutuksen reformia. Samalla käynnistyi myös brändiuudistus ja Savon koulutuskuntayhtymän ylläpitämän Savon ammatti- ja aikuisopiston nimi lyheni muotoon Savon ammattiopisto.

Nimiuudistuksesta huolimatta aiempi verkko-osoite pysyy ennallaan.
– Kuntayhtymän domainia www.sakky.fi ei vaihdeta nimiuudistuksen yhteydessä. Oppilaitoksessamme on nimiuudistuksen lisäksi käynnissä brändiuudistus, jonka yhteydessä uudistamme oppilaitoksen viestintämateriaalit, kertoo Savon koulutuskuntayhtymän myynti- ja markkinointipalvelupäällikkö Eero Väätäinen.

Organisaatiouudistuksen tavoitteena on vastata koulutusreformin ja valtion rahoituksen leikkausten tuomiin vaatimuksiin.
– Nykyiset koulutuspalvelut ja työelämäpalvelut yhdistettiin monipuolisiksi osaamispooleiksi. Niiden avulla pystytään vastaamaan nuoriso- ja aikuisopiskelijoiden sekä työnantajien monipuolisin tarpeisiin nykyistä laajemmin ja hyödyntämään tehokkaasti käytettävissä olevaa monipuolista välineistöä ja tiloja, kertoo kuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

Uudistuksen avulla lisätään henkilöstön kokonaisvaltaista hyödyntämistä muuttuvassa tilanteessa, tehostetaan resurssien käyttöä, lisätään työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrää, parannetaan johtamisjärjestelmää, tehostetaan henkilöstön koulutusta ja edistetään työhyvinvointia. Varkauden lukiotoiminta tulee säilymään nykyisen kaltaisena.

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten rahoitus on aiemmin perustunut läsnäoloon, mutta reformi muuttaa mittaristoa. Keskiöön nousevat suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrät, keskeyttämis- ja työllistymisprosentit.
– Savon koulutuskuntayhtymässä keskeyttämisprosentit ovat hyvin alhaiset. Useat mittarit osoittavat, että tuloksellisuuspuoli on hyvin hallussa, Helve toteaa.

Opiskelijoiden näkökulmasta reformi merkitsee myös joustavuutta, joka näkyy esimerkiksi erilaisten opintopolkujen muodossa.
– Opiskelijoiden aiempi osaaminen huomioidaan entistä tehokkaammin. Opinnot on mahdollista suorittaa nopeammin, Helve kertoo.

Reformin myötä työelämäyhteistyö korostuu, työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy ja pelisäännöt työelämän kanssa selkiytyvät. Valinnaisuus opinnoissa kasvaa ja uudistus mahdollistaa aiempaa nopeamman reagoinnin työelämän tarpeisiin.

Savon koulutuskuntayhtymällä on pitkä historia työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä, yritysten ja yhteisöjen kanssa on solmittu erilaisia kumppanuussopimuksia jo vuosien ajan. Reformin myötä yhteistyö tiivistyy entisestään.
– Uudistuksiin liittyen kuntayhtymässä ollaan myös perustamassa työelämäfoorumeja kehittämään yhteistyötä koulutuksenjärjestäjän ja elinkeinoelämän välillä, Helve kertoo.

Vastaa