Val­ta­suh­teet po­li­tii­kas­sa

Professori Ilkka Ruostetsaari

Professori Ilkka Ruostetsaari pohtii Ikääntyvien yliopiston luennossaan vallan olemusta. Hän kertoo luennossaan kansalaisten ja päättäjien käsityksistä vallan jakautumisesta ja pohtii, kuka meillä käyttää poliittista valtaa ja miten valtasuhteet ovat muuttuneet 90-luvun alun jälkeen.

Aihe liittyy kiinteästi Ruostetsaaren opetustyöhön Tampereen yliopistossa. Hän on tutkinut valtaa 90-luvun alusta lähtien ja julkaissut aiheesta useita kirjoja ja artikkeleita.

Meillä kaikilla on jonkinlainen käsitys siitä mitä valta on. Usein julkisuudessa valtaan liitetään negatiivinen käsitys, mutta valta ei sinänsä ole negatiivista tai positiivista, vaan tämä riippuu siitä mihin ja miten sitä käytetään.

Meillä kaikilla myös on valtaa. Esimerkiksi kotona meillä on valtaa lapsiin, ja lapsilla on valtaa meihin.

– Vaikka pääministeri on Suomen vaikutusvaltaisin poliitikko, niin pääministerikin saattaa kotona olla pahasti tossun alla, Ruostetsaari toteaa, huomauttaen kuitenkin ettei tunne pääministeri Sipilän perheen asioita.

Mitä valta sitten on? Ruostetsaari toteaa, että yleensä kun puhutaan vallasta, lainataan ensimmäisenä Max Weberin kirjoittamaa kuvausta vallasta.

”Valta tarkoittaa kaikkia mahdollisuuksia saada oma tahto läpi sosiaalisen suhteen sisällä, myös vastarinnan edessä, samantekevää mihin tämä mahdollisuus perustuu.”
– Max Weber, 1989

– Valta merkitsee ihmisen, ryhmän tai instituution kykyä toteuttaa oma tahtonsa muiden tahdosta huolimatta. Valta perustuu aina jonkinlaisiin resursseihin; taloudellisiin, poliittisiin, tai vaikkapa median antamiin resursseihin, ja niin edelleen, Ruostetsaari avaa.

Vallasta on myös erilaisia muotoja, kuten taloudellinen, poliittinen, symbolinen ja pakkovalta.

Ruostetsaari antaa vallalle kolmet kasvot:

– Toimija A käyttää valtaa henkilöön B, jolloin B toimii toimijan A edellyttämällä tavalla vaikka ei näin muuten tekisi.

– Valtaa käytetään myös silloin, kun jokin taho estää intressiensä vastaista asiaa nousemasta päätöksenteon kohteeksi.

– A voi käyttää valtaa B:n suhteen saamalla hänet tekemään jotain mitä ei halua, mutta tekee sen muokkaamalla B:n tarpeita.

Mitä valta on, kuka meillä käyttää poliittista valtaa ja miten valtasuhteet ovat muuttuneet? Kuuntele Ruostetsaaren puheenvuoro kokonaisuudessaan:

KuunteleKesto: 51’29”

JÄTÄ VASTAUS