Kouluterveystutkimus kertoo nuorten hyvinvoinnista

Anne Heikkinen - 15.11.2006 - 15:28:00

Mitä mieltä suomalaiset nuoret ovat elinoloistaan, terveydestään ja kouluoloistaan? Tätä on selvitetty jo yli kymmenen vuotta Stakesin toteuttamalla valtakunnallisella kouluterveyskyselyllä. Tänä vuonna kouluterveyskyselyyn vastasi yli 88 000 peruskoulun yläluokkalaista sekä lukiolaista.

Suomalaisten nuorten elinolot ja terveystottumukset ovat kehittyneet suotuisaan suuntaan viimeisten vuosien aikana. Toisaalta nuorten terveydessä ei ole nähtävissä vastaavaa positiivista muutosta.

Näin toteaa Stakesin erikoistutkija Minna Pietikäinen uusimman kouluterveystutkimuksen tuloksista. Erityisen huolissaan Pietikäinen on poikien ylipainon merkittävästä lisääntymisestä sekä hyvän arkirytmin puuttumisesta.

Mitä kouluterveyskysely kertoo peruskoulun yläluokkalaisten ja lukiolaisten elämästä?

 

kuuntele Kesto 8'12"

 

 

Miten kouluterveyskyselyn tuloksia voidaan hyödyntää lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?

Kuopion kaupungin peruskoulutoimenjohtaja Kari Raninen kertoo, että kuntakohtaiset tulokset pyritään jalkauttamaan mahdollisimman tehokkaasti niin kouluille, opettajille kuin vanhemmillekin.

 

kuuntele Kesto 9'29"

 


 

Haastateltavana:

  • Erikoistutkija Minna Pietikäinen, Stakes
  • Peruskoulutoimenjohtaja Kari Raninen, Kuopio
Footer