Akatemiarahoitusta osteoporoosin, aivokuvantamisen ja nanofotoniikan tutkimukseen

Kimmo Salvén - 22.6.2011 - 11:14:21

Suomen Akatemia on julkistanut pitkin kevättä suuria turkimushankkeiden rahoituspäätöksiä. Tutkimushankkeet ovatkin Akatemian merkittävin rahoitusmuoto, sillä niissä rahoitetaan tutkijoiden oman aihevalinnan mukaisia hankkeita. Vapaa hankerahoitus turvaa tieteenalojen uudistumisen ja tutkimuksen vapauden.

 

Osteoporoosin vaaratekijät ja ehkäisy

Professori Heikki Kröger Itä-Suomen yliopiston Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusyksiköstä sai 483 000 euron rahoituksen Kuopion Osteoporoosin vaaratekijät ja ehkäisy- eli OSTPRE –tutkimuksen 20-vuotisseurantaan ja uusiin tutkimusosioihin.

OSTPRE on vuonna 1989 käynnistetty väestöpohjaan suhteutettu etenevä kohorttitutkimus, joka tutkii murtumiin, kaatumisiin, luuntiheyteen ja luukatoon liittyviä perinnöllisiä ja hankittuja tekijöitä 14 220 vuosina 1932–41 syntyneellä pohjoissavolaisella naisella.

 

Uusia magneettikuvausmenetelmiä aivokuvantamiseen

Professori Olli Gröhn Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutin neurobiologian yksiköstä sai 400 000 euroa tutkimukseen, jonka kohteena on päävamman jälkeisen vaurion ja toipumisen magneettikuvaus. Iskun aiheuttama pään vamma on yleisin kuolinsyy nuorilla aikuisilla ja eräs yleisimmistä vammautumisen syistä koko populaatiossa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia magneettikuvausmenetelmiä ja etsiä uusia sovellusalueita olemassa oleville menetelmille päävamman jälkeisen muovautuvuuden kuvantamisessa.

 

Suuria panostuksia nanofotoniikkaan

Myös Itä-Suomen yliopiston nanofotoniikan tutkimus sai osansa akatemiarahoituksesta.

Professori Jari Turunen sai 414 000 euroa hankkeeseen ”Diffraktiivinen superresoluutio-optiikka” ja professori Markku Kuittinen sai 352 000 euroa hankkeeseen ”Atomikerroskasvatuksen sovellukset pii-nanofotoniikassa”.

Professori Turusen projektissa tutkitaan menetelmiä parantaa optisten systeemien erotuskykyä yli klassisen Rayleigh-kriteerin, jolloin voidaan puhua superresoluutiosta. Tarkoitusta varten suunnitellaan ja valmistetaan diffraktiivisia linssejä, maskeja ja säteenmuokkauselementtejä, joiden avulla systeemin lähtöapertuurin kenttää muokataan optimaaliseksi mahdollisimman pienen fokuspisteen saavuttamiseksi.

Professori Kuittisen projekti on konsortiohanke, jonka johtajana hän toimii. Hankkeeseen osallistuvat professori Seppo Honkanen Aalto yliopiston Mikro- ja nanotekniikan laitokselta 355 000 euron rahoitusosuudella ja yliopistolehtori Marianna Kemell Helsingin yliopiston Epäorgaanisen kemian laboratoriosta 333 000 euron osuudella. Akatemian kokonaisrahoitus hankkeelle on yhteensä yli 1 000 000 euroa.

Kuittisen johtamassa hankkeessa tutkitaan atomikerroskasvatuksella valmistettujen ohutkalvojen sovelluksia pii-nanofotoniikassa. Hankkeen tärkeimpänä tutkimuskohteena ovat epälineaarisiin materiaaleihin perustuvat komponentit, joilla on merkittäviä sovelluksia täysoptisessa signaalinkäsittelyssä optisen tietoliikennetekniikan tarpeisiin. Erityisesti tutkitaan niin sanottuja slot-nanoaaltojohteita ja niihin perustuvia komponentteja.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

 

Footer