Kunnissa pulaa pätevistä sosiaalityöntekijöistä

Anja Hiltunen - 20.4.2008 - 11:09:00

Itä-Suomessa 30-40 prosenttia sosiaalityöntekijöiden viroista hoitavat epäpätevät työntekijät tai virkoja ei ole täytetty. Erityisesti pienissä kunnissa sosiaalityöntekijälle kuuluvia töitä hoidetaan monenlaisin järjestelyin, jotta lakien määräykset tulisivat täytetyiksi ja kuntalaiset saisivat heille kuuluvat palvelut.

Uutta ovat kaavailut ulkoistaa sosiaalityö. Kuinka tähän olisi suhtauduttava?

Mitä muita ratkaisuja sosiaalityöntekijöiden pulaan olisi? Minne vastavalmistuneet sosiaalityöntekijät katoavat, kun ala kuitenkin kiinnostaa nuoria ja esimerkiksi Kuopion yliopiston sosiaalityön opintoihin hakijoita riittää?

Sosiaalityön ja sosiaalialan koulutuksen nykytilaa ja kehittämishaasteita käsitelleessä Korkeakoulujen arviontineuvoston (KKA) raportissa todetaan ainakin, että sosiaalityön koulutusmääriä tulisi lisätä nykyisissä yliopistoissa, muun muassa Kuopion yliopistossa. Haastateltavana oleva osastopäällikkö Elli Aaltonen Itä-Suomen lääninhallituksesta on yksi raportin tekijöistä.

Niin Elli Aaltonen kuin Kuopion yliopiston sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitoksen esimies, professori Juha Hämäläinen toteavat, että myös kuntien sosiaalityöntekijöiden palkkaus kaipaa kohennusta.

Kuopion yliopiston hallintojohtaja Päivi Nerg kertoo, että yliopisto on järjestänyt sosiaalityön erillisiä maisterikoulutuksia ja uuteen koulutukseen haettiin juuri hankerahaa. Sitä ei kuitenkaan saatu.

 

 

Parastaikaa on menossa valtakunnallinen selvitys sosiaalityöntekijävajeen kartoittamiseksi.

kuuntele Kesto 19'05"

 

 

 

KKA:n raportissa annetaan suosituksia myös sosiaalityön koulutuksen sisältöihin, osastopäällikkö Elli Aaltonen kertoo. Opiskelijat kaipasivat koulutukseen lisää eettistä pohdintaa ja arvopohjaa. Käytännön ja koulutuksen yhteyttä toivottiin myös vahvemmaksi.

kuuntele Kesto 1'57"

 


Haastateltavana:

  • Osastopäällikkö Elli Aaltonen, Itä-Suomen lääninhallitus
  • Laitoksen esimies, professori Juha Hämäläinen, Kuopion yliopiston sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos
  • Hallintojohtaja Päivi Nerg, Kuopion yliopisto
Footer