Keski-ikäisten miesten työkyky ja elämänlaatu kulkevat käsi kädessä

Kari Salmela - 26.9.2008 - 13:07:00

Keski-ikäisten miesten elämänlaatu ja työkyky kulkevat käsi kädessä, todetaan Lars Sörensenin Kuopion yliopistossa tarkastetussa väitöstutkimuksessa.
Sörensenin mukaan miesten työkykyä arvioidaan meillä yksipuolisin mittarein. Fyysisen suorituskyvyn tutkimisen rinnalla pitäisi hänen mukaansa tutkia myös elämänlaatua.

Tämän varhaiskuntoutujilla ja poliiseilla tehdyn tutkimuksen mukaan keski-ikäisten suomalaisten miesten työkyky ja elämänlaatu näyttävät kulkevan käsi kädessä. Fyysinen kunto on myös yhteydessä työkykyyn ja elämänlaatuun, mutta harvat fyysisen kunnon testausmenetelmät näyttävät soveltuvan työkyvyn ja elämänlaadun mittaamiseen.
Pääasiassa raskaassa teollisuudessa ja rakennusalalla työskenteleville varhaiskuntoutujille tehdyn tutkimuksen mukaan erityisesti kahden kilometrin kävelytestin ja yläraajojen 10 kilon painolla tehdyn toistotestin tulokset näyttivät olevan yhteydessä sekä työkykyyn että elämänlaatuun. Lisäksi poliiseille tehty 15-vuotisseurantatutkimus osoitti vatsalihastestin tuloksen ennustavan työkykyä.

Poliiseilla vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus lisääntyi, mutta paino nousi keskimäärin yli 7 kiloa 15 vuoden seurannan aikana. Poliisien vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus ja fyysinen kunto vuonna 1981 ennustivat vahvasti vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta ja kuntoa vuonna 1996. Poliiseilta myös tiedusteltiin vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Liikunnan suoma ilo oli selkeästi yhteydessä liikunta-aktiivisuuteen.

Tämän tutkimuksen perusteella työkykyä ja elämänlaatua voidaan arvioida kahden kilometrin kävelytestillä ainakin niillä työntekijöillä, jotka joutuvat paljon kävelemään ja seisomaan työpäivän aikana. Työterveyshuollon pitäisi ohjata jo työelämää aloittelevia fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan, koska vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus varhaisessa keski-iässä näyttää ennustavan varsin hyvin vapaa-ajan liikunta-aktiivisuutta 15 vuotta myöhemmin. Liikunnan ohjauksessa ja liikkumisessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota myönteisten elämyksien saamiseen.

kuuntele Kesto 19'04"


Haastateltavana:

  • LT Lars Sörensen, Kuopion yliopisto, Terveystalo oy
Footer