Luonnonvarojen merkitys korostuu tulevaisuudessa

Kimmo Salvén - 17.8.2011 - 18:46:41

Maailman muuttuessa ja edetessä kriisistä kriisiin korostuu yhä voimakkaampi riippuvuussuhde maailman talouden ja kasvava väestön sekä rajallisisten ja erityisesti uusiutuvien luonnonvarojen välillä. Tämä käy ilmi tuoreessa kirjassa Maailma haastaa – metsä tulevaisuuden ratkaisuissa, joka on laaja-alaisin viime vuosien aikana Suomessa julkaistu teos maailman tulevaisuuden kehityskuluista ja keinoista varautua niihin.

Kaikkein kauaskantoisin ja jo nyt vahvasti näkyvä kehityskulku on se, että ruokaan, energiaan, maankäyttöön, ilmastoon ja luonnonvarojen riittävyyteen liittyvät tekijät ovat muuttumassa taloudellisesti ja poliittisesti keskeisiksi, strategisiksi kysymyksiksi. Uusiutuvien luonnonvarojen strategisen merkityksen kasvu avaa myös liiketoimintamahdollisuuksia, vihreä liiketoiminta on jo nyt yksi nopeimmin kasvavista liikentoiminta-alueista. Tämä antaa luonnonvaroja omaaville maille, kuten Suomelle, etulyöntiaseman uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisen ja siihen liittyvän osaamisen hyödyntämiseksi.

Metsä- ja puuperäisille tuotteille ja palveluille on tulevaisuudessa monin verroin nykyistä enemmän kysyntää. Kasvavasta markkinasta kuitenkin kilpailee moni raaka-aine, toimiala ja maa. Siksi ei ole selvää, että mahdollisuudet realisoituvat metsä- ja puuperäisissä ratkaisuissa merkittäväksi toiminnaksi Suomessa tai suomalaisen osaamisen menestyksenä muualla. Metsä- ja elinkeinopolitiikan toteuttajien tulisikin suunnata entistä enemmän rahoitusta metsiin liittyvään tuotekehitykseen, jotta metsien käyttö saavuttaisi mahdollisimman suuren hyödyn ja jalostusarvon.

Selvitys on osa Manner-Suomen ESR-ohjelmaan kuuluvaa Itä-Suomen yliopiston ja Joensuun Tiedepuiston toteuttamaa Metsäalan uuden liiketoiminnan ennakointi -hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuun kaupunki ja Liikesivistysrahasto.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

 

Footer