Tutkijalla merkittävä rooli muistitietotutkimuksessa

Kimmo Salvén - 21.1.2010 - 11:08:45

Filosofian lisensiaatti Elina Makkonen tarkastelee Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa perinteentutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan kolmea Pohjois-Karjalaan paikantuvaa muistitietohanketta. Tutkimuksessa pohditaan, kenellä on valta tuottaa, muokata ja ylläpitää ryhmän, yhteisön tai instituution historiantulkintoja. Samoin kysytään, mikä on tutkijoiden asema ja merkitys historiakuvien ja etnografisen tiedon tuottamisessa.

Viime aikoina tutkijan osuutta ja merkitystä tiedon tuottamisessa onkin alettu korostaa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alueilla. Myös Makkosen tutkimuksessa tutkija nähdään merkittävänä toimijana. Tutkija reflektoi omaa osuuttaan ja merkitystään niin neuvottelijana kuin tutkimustiedon ja menneisyyden esitysten tuottajana.

Tutkimuksessa tarkasteltavat hankkeet ovat lähteneet liikkeelle yhteisön sisältä, niiden halusta tutkia ja tuottaa omaa historiaansa. Hankkeet kuvaavat suomalaisen muistitietotutkimuksen monipuolista ja laajaa kenttää. Tällä kentällä toimivat niin ammattitutkijat kuin yhteisön historiasta ja perinteestä kiinnostuneet harrastajat, esimerkiksi paikalliskirjojen tekijät.

Tutkimusta läpäisee ajatus muistitiedon ja tutkimustiedon vuorovaikutteisesta luonteesta. Muistitietoa pidetään yhteisen neuvottelun tuloksena ja sitä tarkastellaan tutkimuksen lähteenä ja kohteena. Makkosen mukaan tulkinnat menneisyydestä eivät ole pysyviä silloinkaan, kun ne on kirjattu kyläkirjaan tai muistitietohistoriaan. Menneisyyden tulkinnat ovat sen sijaan muuttuvia ja uudelleen neuvoteltavia.

Makkonen tarkastelee muistitietohankkeiden aikana tuotettuja aineistoja ja julkaisuihin tallentuneita menneisyyden esityksiä. Pääkysymys on, miten menneisyyttä tuotetaan muistelutilanteissa ja erilaisissa muisteluaineistoissa sekä miten yhteisön tai instituution muistitietohistoriaa rakennetaan. Makkonen tarkastelee yksin- ja ryhmähaastatteluja muistitiedon tuottamisen konteksteina ja tutkii, millaisia menneisyyden tulkintoja haastatteluista ja muistelijoiden laatimista muistipiirroksista on luettavissa. Hän pohtii myös, miten yhteisön ja instituution historiaa rakennetaan muistitietohankkeissa sekä yliopiston suullisessa historiassa ja kyläkirjoissa.

FL Elina Makkosen väitöskirja Muistitiedon etnografiaa tuottamassa tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 23.1.2010.

Lähettäjä: Antti (vieras) - 22.1.2010 - 03:25:21

Kannattaa määrittää aika tarkkaan ennalta tutkijan tai materiaalin koostajan rooli ja päätäntävalta esimerkiksi jonkin kylähistorian kirjaamisessa.
Meillä oli jatkuvasti ongelmana se että materiaalin toimittanut henkilö halusi muokata tekstistä sensaatiohakuista ja suurentelevaa,ja erilaisia ikivanhoja kyläriitoja esille kaivavaa.Myöskään kyläläisillä ei meinannut olla mitään sananvaltaa sen suhteen mitä haastatteluita ja tarinoita kirjaan lopulta valikoitiin.
Koko ajan sai olla tarkkana ettei rengistä tullut isäntä!

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Lisätietoa muotoiluasetuksista

CAPTCHA
Kirjoita kuvan sanat alla olevaan ruutuun. Tämä kysymys esitetään automaattisen roskapostin vähentämiseksi.
17 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.
Footer