Itä-Suomen yliopistoon tavoitellaan terveyden edistämisen professuuria

Kimmo Salvén - 7.4.2010 - 09:51:34

Itä-Suomen yliopistoon kaavaillaan lahjoitusvaroin perustettavaa terveyden edistämisen professuuria. Lahjoitusprofessuuri olisi viisivuotinen ja sijoittuisi Joensuun kampukselle terveystieteiden tiedekuntaan.

– Professuurilla halutaan kehittää terveyden edistämisen korkeampaa tutkimusta ja opetusta. Lisäksi professuurilla kannetaan osaltaan yliopiston yhteiskuntavastuuta, kertoo kansanterveystieteen professori Jussi Kauhanen Itä-Suomen yliopistosta.

Tavoitteena on kehittää valtakunnallista mallia käytännön läheiseen terveyden edistämistyöhön. Tärkeimmiksi tehtäväalueiksi on suunniteltu yhteistyön rakentamista kuntien, kuntayhtymien, yritysten sekä järjestöjen kanssa, terveyden edistämisen korkeamman opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä, kansainvälisten kontaktien luomista sekä hyvien käytäntöjen kehittämistä ja hyödyntämistä.

– Professuuri olisi jatkumoa Pohjois-Karjalan tekemälle aktiiviselle terveyden edistämistyölle, maakuntajohtaja Pentti Hyttinen toteaa.

Hankkeen taustalla ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus sekä Itä-Suomen yliopisto. Pohjoiskarjalalaiset toimijat perustelevat aktiivisuuttaan professuurin perustamisessa sillä, että Pohjois-Karjala haluaa olla eturintamassa hallitusohjelmaankin kirjatussa terveyden edistämisessä. Professuurilla pyritään vastamaan myös hyvinvointisektorin kasvaviin kustannuspaineisiin kunnissa. Terveyden edistäminen ja sitä kautta myös ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy on kustannustehokkaimpia tapoja vastata tähän haasteeseen.

Kevään aikana käynnistyvä lahjoitusvarojen keräys on tarkoitus saada päätökseen kuluvan vuoden aikana siten, että professuuri voitaisiin täyttää vuoden 2011 aikana.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

Footer