Uusi opetusteknologia innostaa oppimaan

Kimmo Salvén - 14.6.2010 - 14:38:11

Tuoreen tutkimuksen mukaan niin sanottu valkotaulu on vaikuttanut myönteisesti oppilaiden esiintymistaitoihin ryhmän edessä. Etenkin naisopettajien luokassa opettajan roolimallin uuden teknologian käyttäjänä on havaittu rohkaisseen erityisesti 7–8 -vuotiaita tyttöjä ennakkoluulottomiksi uuden teknologian käyttäjiksi.

Tulokset perustuvat Itä-Suomen yliopiston tekemään tutkimukseen interaktiivisen valkotaulun hyödyntämisestä alakouluopetuksessa Kuopion Pitkälahden koulussa. Tutkimuksen tehneen Miika Ojasen  mukaan oppilaat viihtyvät oppitunneilla, kun käytössä on interaktiivinen valkotaulu jolla voidaan korvata niin liitutaulut kuin televisiotkin.

Pitkälahden koulu on kulkenut edelläkävijänä Kuopion koulujen teknologian käyttäjänä. Koulu on omaksunut tekniikkaa eturivissä aina tietokoneista älytauluiksikin kutsuttuihin valkotauluihin saakka.
– Pitkälahden koulu hankki Kuopion ensimmäisenä kouluna tietokoneen vuonna 1988 ja matkapuhelimen vuonna 1991. Ja vuonna 2008 se hankki ensimmäisenä kuopiolaisena kouluna interaktiivisen valkotaulun, jota olemme kutsuneet älytauluksi, koulun rehtori Veikko Tiihonen kertoo.

Tällä hetkellä maailmalla on lähes kolme miljoonaa interaktiivista valkotaulua. USA:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan erityisesti pojat osallistuvat oppitunteihin enemmän, jos oppitunnilla on käytössä interaktiivinen valkotaulu. Taulua täytyy myös käyttää aktiivisesti opetuksessa, jotta siitä hyödytään. Esimerkiksi Englannissa oppimistulokset eivät parantuneet interaktiivisen älytaulun käytöstä.

Interaktiivisen valkotaulun tavoitteena on oppilaiden oman aktiivisen toiminnan ja keskittymisen lisääntyminen. Oppilaat harjaantuvat esiintymään ja käyttämään esityksen tukena eri tekniikoita. Etenkin jo alkuopetuksessa ja erityislapsien kohdalla sen on todettu olevan tärkeää. Tekniikka tuo myös opettajille uusia työskentelytapoja. Opettajat voivat tallentaa tehdyt esitykset, jonka jälkeen samaa esitystä voi muokata, käyttää uudelleen tai jakaa muille opettajille ja oppilaille.

Tänä vuonna myös Itä-Suomen yliopisto seuraa Pitkälahden koulun jalanjälkiä ja hankkii ensimmäisen interaktiivisen valkotaulun. Pitkälahden koulu ei myöskään ole jäänyt laakereilleen lepäämään teknologian hyödyntämisessä koulutyössä.
– Nyt meillä on hakemus vetämässä Kirjastosta mediakeskukseksi -hankkeelle. Sen tavoitteena on päästä seuraamaan koulujen ja kirjastojen kantoja ja hakea mikrokuvattuja tietoja, jolloin niitä ei tarvitse hakea hyllystä, Veikko Tiihonen kertoo.

Footer