Vankiloiden poistumislupaehtoja rikotaan suhteellisen harvoin

Kimmo Salvén - 14.9.2010 - 09:32:26

Vankien poistumislupaehtoja rikotaan vain alle viidessä prosentissa luvallisista poissaoloista. Vankien kuukausittain tekemistä n. 1300 poistumislupa-anomuksesta hyväksytään 75%. Yleisimmin lupaehtoja rikotaan palaamalla vankilaan alkoholin vaikutuksen alaisena tai jättämällä palaamatta määräajan puitteissa, todetaan Rikosseuraamuslaitoksen julkaisemassa Itä-Suomen yliopiston Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys -tutkimuksessa

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vankiloiden poistumislupakäytäntöjen yhteneväisyyttä. Tutkimuksessa tarkasteltiin vankien taustatekijöiden vaikutusta poistumisluvan myöntämiseen sekä poistumislupaehtojen rikkomiseen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksessa havaittiin naisten rikkovan lupaehtoja miehiä useammin, myös vankilakertojen kasvatti riskiä lupaehtojen rikkomiseen. Tuomion taustalla olevista rikoksista etenkin liikennejuopumus tai huumausainerikos kasvattivat riskiä, samoin kuin alkoholin tai huumausaineiden käyttö. Myös nykyisen vankilakauden aikaisien kurinpitotoimenpiteiden määrällä oli yhteys riskien lisääntymiseen.

Vankilanjohtajilla ei ollut yksimielistä käsitystä tehokkaimmasta poistumisluvan valvontakeinosta. Tutkimuksessa sen sijaan havaittiin poistumislupaehtojen rikkomisen riskin pienenevän selvästi, kun poistumislupa myönnettiin saatettuna. Tämä syö kuitenkin vankilan resursseja.

Tulevaisuudessa tarvittaisiin lisätietoa mm. siitä, millaisia valvontakeinoja erilaisten vankien kanssa käytetään ja onko valvontakeinojen käyttö yhteydessä alentuneeseen riskiin rikkoa poistumislupaehtoja. Kohdentamalla valvontakeinoja tehokkaammin voitaisiin ehkäistä enemmän poistumisluparikkomuksia ja tätä kautta parantaa vangin integroitumista yhteiskuntaan.

Poistumisluvasta säädetään vankeuslaissa. Poistumisluvan tarkoituksena on tukea vangin yhteyksien säilymistä ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä vähentää vapaudenmenetyksestä aiheutuvia haittoja. Vangille voidaan myöntää hakemuksesta lupa poistua vankilasta rangaistusajan pituuden, tärkeän syyn tai erittäin tärkeän syyn perusteella.

Lähde: Rikosseuraamuslaitos

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Lisätietoa muotoiluasetuksista

CAPTCHA
Kirjoita kuvan sanat alla olevaan ruutuun. Tämä kysymys esitetään automaattisen roskapostin vähentämiseksi.
3 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.
Footer