Kansainvälisen puukaupan tuholaisriskit tunnetaan huonosti

Kimmo Salvén - 2.8.2011 - 08:06:52

Fennoskandiassa ja mm. Venäjän Karjalassa luontaisesti esiintyvät kaarnakuoriaiset kuljettavat mukanaan aiempaa tiedettyä runsaslukuisampaa sienilajistoa. Kansainvälisen puukaupan mukana kulkeutuvien vieraslajien kannalta on kyse merkittävästä riskistä, toteaa aiheesta väitellyt FM Riikka Linnakoski.

Kaarnakuoriaiset kuljettavat mukanaan sientä, yksittäisellä kuoriaisella voi olla mukanaan useampiakin kuin yksi sienilaji. Osa kaarnakuoriaisista voi käyttää sientä ravintonaan, kaikkien sienilajien ja kuoriaisten välillä kyse ei kuitenkaan ole näin selvästä symbioosista, vaan sieni pikemminkin levittäytyy kuoriaisen kyydissä. Kuoriaisten ja sienten vuorovaikutussuhteita ei juurikaan tunneta.

Monesti näkökulmana vieraslajien tarkastelussa on huoli Suomeen tulevista vieraslajeista, mutta myös meidän pohjoisista metsistämme voidaan viedä puukaupan mukana ongelmia muualle.
– Esimerkiksi Etelä-Amerikasta Kiinaan levinnyt kaarnakuoriainen kuljetti mukanaan erään sienitaudin, joka osoittautui erittäin suureksi ongelmaksi Kiinassa, vaikkei siitä Amerikassa ollutkaan mitään haittaa. Uudet isäntäpuut voivat olla vastustuskyvyttömiä uudelle taudille.

– Eräät sienitaudit, joita kaarnakuoriaiset kuljettavat mukanaan, pystyvät yksinäänkin tappamaan jopa terveitä puita, Linnakoski kertoo.

kuuntele Kesto 6'54"

 

FM Riikka Linnakosken väitöskirja Bark beetle-associated fungi in Fennoscandia with special emphasis on species of Ophiostoma and Grosmannia (Kaarnakuoriaisten kuljettamat sinistäjäsienet Fennoskandiassa) tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 29.4.2011.

 

Footer