Peto- ja riistapolitiikkaan kaivataan yhteispeliä

Kimmo Salvén - 16.8.2011 - 14:50:47

Tänään julkaistiin yhteiskuntatieteilijöiden ja riistabiologien ryhmän tuottama kirja Kohtaamisia metsässä – Eläinkiistoista yhteistoimintaan, jossa eritellään monipuolisesti metsästyksen arkea ja peto- ja riistakantojen hallinnan ongelmia.

Kirja nostaa esiin ihmisten ja eläinten yhteiseloon liittyviä ongelmia ja ristiriitoja. Samalla kun toisten mielestä suojelun taso on riittämätön, toisten mielestä suojelupäätökset vaikeuttavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Tämä näkyy niin peto- kuin riistaeläintenkin suojelussa.

Kirjassa nostetaan esiin myös luottamusvaje joka syntyy, kun eläinkantoja tilastoidaan ja tulkitaan kulloinkin äänessä olevan tahon näkökulmasta. Hyvä esimerkki lukumääräpelistä on parhaillaan käynnissä oleva sananvaihto suurimmista sallituista karhusaalismääristä maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön välillä.

Kirjan mukaan eläinkiistojen hallinta edellyttää lukumääräpeliä avoimempaa vuorovaikutusta ja keskeisten tahojen vastuuttamista. Kirjassa esitellään esimerkkeinä käytännön yhteistoiminnasta työpajatoiminta, suurpetoneuvottelut sekä yhdessä tapahtuva eläinten laskenta. Ilvesten jälkien äärellä kokoontuivat niin metsästäjät, tutkijat, virkamiehet kuin luonnonsuojelijatkin. Jo mukaan pyytäminen ja henkilökohtainen vuorovaikutus voivat lisätä luottamusta ja lieventää kiistoja.

Kirja on syntynyt Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen Hirvi, susi ja ihminen (HirSu) yhteisenä tuotoksena. Kirjoittajaryhmän muodostavat professori Pertti Rannikko ja dosentti Jani Pellikka Itä-Suomen yliopistosta, dosentti Juha Hiedanpää ja tutkija Pekka Salmi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta, tutkija Outi Ratamäki Suomen ympäristökeskuksesta ja dosentti Sauli Härkönen Suomen riistakeskuksesta. Kirjan on kustantanut Metsäkustannus Oy.

 

Footer