Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä paljon haasteita

Kimmo Salvén - 18.8.2011 - 11:16:25

Tieto- ja viestintäteknologia (tvt) on hiipinyt melkeinpä alalla kuin alalla osaksi arkirutiineja uudistaen vanhoja toimintatapoja. Ensin tulivat tietokoneet ja syrjäyttivät monenlaisen paperin pyörittämisen, tämän jälkeen tuli yhä voimakkaampi verkottuminen ja sen myötä alati kehittyvät ryhmätyöskentelyssä hyödynnettävät työkalut.

KM Teemu Valtonen tarkasteli väitöstutkimuksessaan tätä teemaa keskittyen yhteisölliseen oppimiseen tieto- ja viestintäteknologian avulla niin opettajien kuin opiskelijoidenkin näkökulmista.

Vaikka nykyiset työkalut mahdollistaisivat paljon ja monenlaista viestintää opettajien ja opiskelijoiden välillä, jää viestintä edelleen usein perinteiseksi, opettajalta opiskelijoille suuntautuvaksi viestinnäksi. Tosin tilanne on usein sama tvt:n käytöstä riippumatta.
– Siinä on edelleen suuria haasteita. Opettajajohtoinen toimintamalli on edelleen hyvinkin voimissaan ja yleinen, Valtonen toteaa.

Valtonen näkee kuitenkin, että tvt:n mukanaan tuomalla murroksella voisi olla suotuisia vaikutuksia opetusmetodien laajemmalle tarkastelulle.
– Itse näkisin, että tvt:llä voisi olla vähän tällainen pysäyttävä ja muokkaava vaikutus, niiden välineiden avulla alettaisiin miettimään oppimista ja välineitä tarkemmin.

Jos opettajien tapa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa vaihteleekin suuresti, ei myöskään nettisukupolven tvt-taidoille pidä asettaa liian suuria odotuksia.
– Tähän nettisukupolveen liittyvässä keskustelussa viitataan paljon siihen, että nettisukupolvi olisi hyvin valmis yhteisölliseen ja tutkivaan oppimiseen. Tämä vaatisi mielestäni huomattavasti lisätutkimusta, sillä yhteisölliset työskentelymallit ovat huomattavasti työläämpiä myös opiskelijalle, Valtonen huomauttaa.

Kysymykseen siitä, pitäisikö kaikille opiskelijoille jakaa henkilökohtaiset läppärit, Valtosella on selkeä vastaus:
– Jos minun mielipidettäni kysytään, niin kyllä!

kuuntele Kesto 9'29"

 

KM Teemu Valtosen väitöskirja An Insight into Collaborative Learning with ICT: Teachers’ and Students’ Perspectives tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 27.5.2011.

 

Footer