Perheiden peruspalvelut kunniaan

Anne Heikkinen - 18.4.2012 - 08:05:10

Peruspalveluista pihtaaminen voi tuoda kunnille jättilaskun myöhemmin. Näin on käynyt esimerkiksi kouluterveydenhuollon suhteen. Tuoreesta tutkimuksesta ilmenee, että kouluterveydenhuollosta säästäminen näkyy lasten ja nuorten psykiatrisen laitoshoidon tarpeen reippaana kasvuna.

– Tutkimusajanjakson aikana lasten ja nuorten psykiatrian erikoissairaanhoidon avohoito oli kolmikertaistunut ja osastohoito lisääntynyt puolitoistakertaisesti, kertoo TtM Tarja Paakkonen.

Tarja Paakkonen tarkasteli väitöstutkimuksessaan alaikäisten vaikeahoitoisuuden kehittymistä sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja vuosina 1994–2008. Tutkimus osoittaa, että psykiatrisen laitoshoidon tarve lisääntyi samaan aikaan, kun kouluterveydenhuollosta sekä perhe- ja kasvatusneuvolatoiminnasta säästettiin 1990-luvulla.
– Kyllä tuolloin säästäminen oli lyhytnäköistä, Paakkonen toteaa.

Vaikeahoitoisia lapsia ja nuoria hoidetaan Kuopiossa Niuvanniemen sairaalassa sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrisessa tutkimus- ja hoitoyksikössä.
– Vaikeahoitoisen alaikäisen taustalla on perusturvallisuuden puutetta ja kiintymyssuhteen häiriöitä. Hänen käyttäytymisensä on vaaraksi hänelle itselleen, omaisilleen ja ympäristölleen eikä hänen koulunkäyntinsä ole toteutunut ikätasoa vastaavasti. Yhtä lailla lastensuojelun palvelut ovat olleet riittämättömiä ja taustalla on paljon siirtymisiä hoidosta toiseen. Lähes kaikilla on traumaattisia kokemuksia taustalla, lähiomaisen kuolemaa, väkivallan näkemistä ja kokemista sekä koulukiusaamista.

Resepti tilanteen saattamiseksi paremmalle tolalle on selvä.
– Mitä varhaisemmin oireisiin päästään puuttumaan, sitä vähemmällä päästään. Tarvitaan lisää matalan kynnyksen palveluita ja mahdollisuuksia päästä varhain hoitoon. Oma merkityksensä olisi jo perheille tarjottavalla vanhanajan kotipalvelulla, Paakkonen päättää.

kuuntele Kesto 14'05"

 

Terveystieteen maisteri Tarja Paakkosen väitöskirja Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujärjestelmä vaikeahoitoisuuden näkökulmasta tarkasteltiin Itä-Suomen yliopistossa 23.3.2012.

 

Footer