Miljoona euroa vesioikeustutkimukseen

Kimmo Salvén - 8.5.2012 - 09:37:16

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos on saanut Suomen Akatemialta yli miljoonan euron rahoituksen kolmeen vesioikeudelliseen tutkimushankkeeseen.
 
Ympäristöoikeuden professori Tapio Määtän johtama hanke ”Turvetuotanto ja vesistövaikutusten hallinta: Relevanteista faktoista tehokkaisiin normeihin” saa 738 000 euron rahoituksen. Monitieteinen tutkimusryhmä selvittää turvetuotannon kiintoainekuormituksesta aiheutuvia vesistövaikutuksia sekä analysoi turvetuotannon vesistöpäästöjen sääntelyä ja soveltamiskäytäntöjä. Hankkeessa myös arvioidaan paikallisten toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia turvetuotannon vesistövaikutusten hallinnassa sekä kehitetään uusia sääntelymalleja turvetuotannon haitallisten vesistövaikutusten ehkäisemiseksi.
 
Ympäristöoikeuden tutkija Ismo Pölösen tutkimusryhmä saa 177 000 euron rahoituksen hankkeeseen, jossa tutkitaan erityisesti metsäojituksen vesistövaikutuksia ja niiden sääntelykeinoja. Hanke on osa dosentti Paula Kankaalan (biologian laitos) johtamaa konsortiota ”Maaekosysteemeistä huuhtoutuvan orgaanisen aineen vaikutus järvien ravintoverkkoihin ja ihmisten terveyteen – haasteet ympäristösääntelylle”, jossa selvitetään maaekosysteemeistä peräisin olevan orgaanisen humusaineksen vaikutuksia järvien ravintoverkkoihin ja ihmisten terveyteen.
 
Kansainvälisen ympäristöoikeuden professorin Tuomas Kuokkasen tutkimusryhmä saa 132 000 euron rahoituksen hankkeeseen, jossa kehitetään uudenlaista vesiekosysteemipalveluiden hallintajärjestelmää. Tutkimuskohteena ovat erityisesti Australiassa ja Hollannissa omaksutut vesialueiden suunnittelujärjestelmät (MSP) sekä niiden mahdollinen soveltuminen Itämeren alueen suunnittelussa. Hanke on osa dosentti Lasse Peltosen (Suomen ympäristökeskus) johtamaa konsortiota ”Ympäristöoikeudenmukaisuus ja ekosysteemipalvelut: saavutettavuuden, tasapuolisuuden ja osallistumisen kysymykset vesiympäristöjen käytössä ja suunnittelussa Helsingin seudulla”.

Rahoitus hankkeille myönnettiin Suomen Akatemian vuosina 2012–2016 toteutettavasta Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta -tutkimusohjelmasta.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

 

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Lisätietoa muotoiluasetuksista

CAPTCHA
Kirjoita kuvan sanat alla olevaan ruutuun. Tämä kysymys esitetään automaattisen roskapostin vähentämiseksi.
8 + 7 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.
Footer