Liikunta ja lihasvoiman ylläpito ehkäisevät vaihdevuosien luukatoa

Kimmo Salvén - 16.12.2012 - 10:29:01

Säännöllinen liikunta ja lihasvoiman ylläpitäminen suojaavat vaihdevuosi-ikäisiä naisia luuston haurastumiselta, osoitti terveystieteiden maisteri Toni Rikkosen väitöstutkimus. Jo runsaat kaksi tuntia liikuntaa viikossa edistää luuston terveyttä. Alhainen lihasvoima ja laihduttaminen taas lisäävät yhdessä merkittävästi luukadon riskiä.

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä määrin liikuntatottumukset ja lihasvoiman säilyttäminen suojaavat vaihdevuosi-ikäisiä naisia luukadolta ja siihen liittyvältä murtumariskiltä. Tutkimuksessa 3222 naiselle suoritettiin viiden vuoden välein luuntiheysmittauksia , lisäksi heiltä mitattiin mm. fyysistä toimintakykyä, maksimaalista lihasvoimaa ja kehon koostumus eli rasva- ja lihaskudoksen määrä.

Pitkäaikaisen ja säännöllisen liikunnan todettiin ehkäisevän luukatoa merkittävästi reisiluun kaulan alueella, mutta samalla hieman nostavan aktiivisten naisten tapaturmaista rannemurtumariskiä. Rannemurtumia tuli eniten liukastumisen seurauksena talvisin. Tutkimustulokset antoivat viitteitä myös murrosiän kynnyksellä tapahtuneen säännöllisen koulukävelyn edullisista luustovaikutuksista aina vaihdevuosiin saakka.

 

Heikko lihasvoima lisää laihduttajan luukatoa

 

Naisilla, joilla oli todettu osteoporoosi, lihasvoimataso sekä lihasmassan suhteellinen määrä olivat merkittävästi muita alempia. Lihasvoimaansa ylläpitäneet naiset säilyttivät vaihdevuosien aikana ja niiden jälkeen luuntiheytensä paremmin. Lihasvoiman säilyttäminen suojasi naisia tehokkaammin myös menopaussin ja laihduttamisen haitallisilta yhteisvaikutuksilta. Alhaisen lihasvoiman ja painon pudotuksen taas havaittiin yhdessä lisäävän luukatoa. Laihduttamiseen tähtäävän liikkujan onkin suositeltavaa sisältää ohjelmistoon myös säännöllinen voimaharjoittelu.

Tutkimus tuotti uutta tietoa säännöllisen ja pitkäaikaisen liikuntaharrastuksen eduista luukadon hidastamisessa. Naiset hyötyivät vaihdevuosien aikana sekä niiden jälkeen merkittävästi kevyestä liikunnasta ja yleisistä toimintakykyä ylläpitävistä aktiviteeteista, kuten kävely, lenkkeily, hiihto, pyöräily ja voimistelu. Vähintään noin 2–2,5 tunnin viikoittaisella harrasteliikunnalla oli edullisia terveysvaikutuksia luustoon.

Terveystieteiden maisteri Toni Rikkosen kirurgian alaan kuuluva väitöskirja Physical Activity and Muscle Strength as Predictors of Bone Loss and Fractures in Perimenopausal Women tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 15.12.2012.

 

Footer