Itseohjautuvuustaitojen oppiminen oleellista hoitotyön koulutuksessa

Kimmo Salvén - 2.6.2014 - 14:43:48

Ammattikorkeakoulussa hoitotyön koulutuksessa on oleellista panostaa opiskelijoiden itseohjautuvuuden edistämiseen erityisesti ongelmallisissa tilanteissa. Tämä on tarkoituksenmukaista hoitotyön ammatissa vaadittavien taitojen kannalta, koska työ vaatii haasteellisten potilaiden kohtaamista, hoitamista ja oma-aloitteista päätöksentekoa kriittisissä tilanteissa.

TtT Päivi Löfmanin väitöstutkimuksessa seurattiin yhtä hoitotyön opiskelijaryhmää kolme ja puoli vuotta kestäneen koulutuksen ajan. Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijoiden itseohjautuvuusvalmiudet olivat hyvät koulutuksen lopussa.

Itseohjautuvuuteen kasvettiin ja opittiin hiljalleen koulutuksen aikana. Itseohjautuvuus suuntautui koulutuksen lopussa asioiden selvittämiseen, suunnitelmallisuuteen eli konkreettisiin, työelämässä tarvittaviin taitoihin. Kuitenkin koulutuksen lopussa omaa suoritusta aliarvioitiin ja hoitotyön opiskelijat arvioivat itseään kriittisesti. Opiskelijat asettivat oman vaatimustasonsa korkeaksi, mikä aiheutti ahdistusta. Vapaa asioiden ilmaisumahdollisuus, sovitteleva asenne ja tasa-arvoinen suhde opettajan ja opiskelijan välillä edistivät itseohjautuvuutta. Itseohjautuvuus sai aikaan kurinalaisuutta ja muutti opiskelustrategioita opiskelun aikana.

 

Itseohjautuvuus ei kehity yksin

Vahvatkaan valmiudet, itseohjautuvuustaidot ja motivaatio eivät ole tae itseohjautuvuuden toteutumiseen, vaan tarvitaan myös ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että edellytyksenä itseohjautuvuudelle ovat opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus, vertaisoppiminen ja osallistumisen mahdollisuudet.

Pelkkä kannustaminen itseohjautuvuuteen ei riitä. Siksi koulutuksessa tarvitaan opiskelijan oppimisstrategioiden ja -tyylien, vertaisoppimisen ja sosiaalisen oppimisen parempaa huomioimista.

 

Koulutuksesta työelämään

Itseohjautuvuuteen valmentaminen on keskeinen haaste hoitotyön koulutuksessa johtuen hoitotyön luonteesta. Hoitotyö vaatii suunnitelmallisuutta, oma-aloitteisuutta, vastuuta ja välitöntä ongelmien ja päätösten ratkaisukykyä. Itseohjautuvuudesta ja sen kehittymisestä koulutuksessa on tullut parin vuosikymmenen aikana keskipiste johtuen hoitotyön ammatissa tapahtuneista muutoksista.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ammattikorkeakoulutuksen ja kliinisen hoitotyön sekä ammattitaitoa edistävän harjoittelun yhteistyön kehittämisessä. Lisäksi tuloksia voidaan käyttää hyödyksi ammattikorkeakoulutuksessa opetussuunnitelmien kehittämisessä ja pedagogisissa ratkaisuissa.

TtT Päivi Löfmanin kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Tapaustutkimus itseohjautuvuudesta sairaanhoitajakoulutuksen eri vaiheissa tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa 6.6.2014.

 

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Lisätietoa muotoiluasetuksista

CAPTCHA
Kirjoita kuvan sanat alla olevaan ruutuun. Tämä kysymys esitetään automaattisen roskapostin vähentämiseksi.
8 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.
Footer