Euroopan metsät nuorempia kuin 1950-luvulla

Kimmo Salvén - 20.3.2015 - 14:39:00

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Terhi Vilén tutki väitöskirjatyössään metsittämisen, metsien ikärakenteen ja metsien hoidon vaikutuksia Euroopan metsien hiilivarastoihin. Tutkimuksessa kävi ilmi, että huolimatta puuston tilavuuden ja metsien hiilivaraston kasvusta, metsien keski-ikä on nyt alhaisempi kuin 1950-luvulla ja vanhojen metsien osuus on laskenut Euroopassa. Vuonna 1950 Euroopan metsien keski-ikä oli 62 vuotta, josta se laski vuoteen 1970 mennessä viidellä vuodella ja pysyi tällä tasolla usean vuosikymmenen ajan. Vuoteen 2000 mennessä metsien keski-ikä kääntyi takaisin nousuun, mutta on yhä kolme vuotta alhaisempi kuin 1950-luvulla.

Metsillä on tärkeä rooli globaalissa hiilenkierrossa. Ne sitovat ja varastoivat ilmakehän hiilidioksidia hilliten siten ilmastonmuutosta. Toisaalta metsien hävittämisestä ja esimerkiksi metsäpalojen kautta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä. Euroopan metsien hiilivarasto on kasvanut keskeytymättä viimeiset 60 vuotta. Väitöstutkimus antaa arvokasta tietoa maankäytön muutoksen, metsien ikärakenteen ja hoidon vaikutuksista Euroopan metsien hiilidynamiikkaan ja hiilitaseeseen.

Puuston kasvua selvästi alhaisemmat hakkuut selittävät suurelta osin Euroopan metsien hiilivaraston kasvun, mutta eri tekijöiden vaikutus vaihtelee suuresti maittain. Metsitys on myös vaikuttanut jonkin verran puuston keski-iän kehittymiseen. Suomessa ja Tsekin tasavallassa tehdyssä osatutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että keskitilavuuden kasvu oli vaikuttanut enemmän hiilivaraston kasvuun kuin metsäpinta-alan muutos.

Tulokset osoittavat myös, että pidentämällä metsien uudistamisen ja päätehakkuiden välistä aikaa puuston keskimääräistä hiilivarastoa voidaan lisätä, mikä toisaalta voi vähentää maaperän ja puutuotteiden varastoimaa hiilen määrää. Lisäksi havaittiin, että Välimeren maissa ennaltaehkäisevän kulotuksen avulla voidaan vähentää metsäpaloista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja siten merkittävästi vaikuttaa maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden eli LULUCF-sektorin hiilitaseeseen.

Väitöstutkimuksen perusteella Euroopan metsien hiilidynamiikan ja hiilitaseen sekä niihin vaikuttavien tekijöiden nykyistä systemaattisempi arviointi on tarpeen, jotta kyetään arvioimaan ja hyödyntämään tehokkaasti metsien tarjoamat mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä.

MMM Terhi Vilénin metsätieteen alaan kuuluva väitöskirja Effects of Changes in Land-use, Age-structure and Management on Carbon Dynamics of European Forests (Maankäytön ja metsien ikärakenteen muutoksen sekä metsien hoidon vaikutus Euroopan metsien hiilidynamiikkaan) tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa 20.3.2015.

 

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Lisätietoa muotoiluasetuksista

CAPTCHA
Kirjoita kuvan sanat alla olevaan ruutuun. Tämä kysymys esitetään automaattisen roskapostin vähentämiseksi.
18 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.
Footer