Matematiikan ja lukemisen vaikeuksilla nuorelle kauaskantoisia vaikutuksia

Kimmo Salvén - 8.3.2016 - 10:10:37

Kuva: Itä-Suomen yliopistoMatematiikan ja lukemisen vaikeudet vaikuttavat merkitsevästi yhdeksäsluokkalaisten nuorten toisen asteen koulutuspaikan valintaan, koulutuksessa menestymiseen ja tutkinnon suorittamiseen sekä sen jälkeiseen sijoittumiseen jatkokoulutukseen tai työelämään. Tutkimustulos ilmenee kasvatustieteen maisterin Airi Hakkaraisen väitöstutkimuksesta.

Erityisesti matematiikan vaikeudet lisäsivät opintojen keskeytymisriskiä toisella asteella. Sanatason lukemisen ja matematiikan vaikeudet lisäsivät todennäköisyyttä muita heikompaan opintomenestykseen toisella asteella, ja tätä kautta koulutuksen keskeytymisen riski edelleen kasvoi.

Matematiikan vaikeudet näyttivät myös lisäävän todennäköisyyttä siihen, että nuori ei jatkanut kouluttautumista enää toisen asteen jälkeen. Matematiikan vaikeudet yhdessä heikkojen prososiaalisten taitojen kanssa aiheuttivat nuorelle lisäksi riskin päätyä niiden nuorten joukkoon, jotka eivät olleet kiinnittyneet koulutukseen eivätkä työelämään viiden vuoden kuluttua perusopetuksen päättymisestä.

Lukemisen vaikeudet yhdessä käyttäytymisen vaikeuksien kanssa näyttivät puolestaan ennen kaikkea viivästyttävän toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Oppimisvaikeuksiin tarvitaan riittävästi tukea

Väitöstutkimuksen tulosten perusteella koulutuksellinen tasa-arvo ei toteudu riittävällä tavalla niiden nuorten kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia. Kun koulutuksen merkitys kasvaa nyky-yhteiskunnassa ja kilpaillussa työelämässä, oppimisvaikeudet voivat ajaa nuoria syrjäytymisuhan alle.

Tutkimustulosten perusteella yllättävää oli, että nuoret joilla oli oppimisvaikeuksia, eivät saaneet tukea niihin riittävän nopeasti toisen asteen opiskelun alkaessa. Annetulla tuella ei myöskään pystytty aina katkaisemaan negatiivista koulutuspolkua.

Riittävällä opintojen aikaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä tutkinnon suorittamisen viivästymistä ja opintojen keskeytymistä. Lisäksi tarvitaan varsinaisten opintojen loppumisen jälkeisiä tukitoimia nuorille, joilla esimerkiksi ammatillisen koulutuksen lopputyön tai muiden rästiin jääneiden tehtävien valmiiksi saattaminen jää pitkälti omalle vastuulle.

Kasvatustieteiden maisteri Airi Hakkaraisen erityispedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja Matematiikan ja lukemisen vaikeuksien yhteys toisen asteen koulutuspolkuun ja jatko-opintoihin tai työelämään sijoittumiseen tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa 4.3.2016.

 

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Lisätietoa muotoiluasetuksista

CAPTCHA
Kirjoita kuvan sanat alla olevaan ruutuun. Tämä kysymys esitetään automaattisen roskapostin vähentämiseksi.
11 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.
Footer