Terveyden edistämisen perusteet

Terveyden edistämisen tarkoituksena on lisätä ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja ympäristönsä terveyteen sekä parantaa terveyden edellytyksiä.

Kuva: Harri Peiponen Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kouluyhteisössä kaikille.
Lait perusopetuslain ja lukiolain muuttamisesta toivat TERVEYSTIETO -oppiaineen perusopetukseen. Terveystieto-oppiaineessa keskeisenä haasteena on terveysosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen. Terveystietoa opetetaan vuosiluokalla 1-6- integroidusti ja vuosiluokilla 7-9 yhteensä kolme vuosiviikkotuntia. Lukioon terveystiedosta tuli oma oppiaine.

Terveyden edistäminen ja terveystieto on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Oppiainetta voi opiskella Kuopion yliopiston avoimessa yliopistossa.

Kantissa (88,1 MHz) kuultava 6-osainen ohjelmasarja kuuluu Terveyden edistämisen perusteet -opintojaksoon. Sarjassa käsitellään mm. terveyden edistämisen peruskäsitteitä, terveyskokemuksia, terveyden edistämistä kouluympäristössä, terveystietoa oppiaineena ja kolmannen sektorin merkitystä terveyspalvelujen tuottajana.

Ohjelmasarjan toimittajana on Harri Peiponen ja opintojakson opettajana THM Leena Leskinen.

Ohjelmien aiheet.

Osa 1 Mitä terveyden edistäminen on?
Harri Vertio (ent. toiminnanjohtaja Terveyden edistämisen keskus), pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys
» Lisää
   
Osa 2 Terveyden edistämisen filosofinen ja eettinen perusta
Dosentti Arja Häggman-Laitila, Kuopion yliopisto
» Lisää
   
Osa 3 Terveystieto terveysoppimisen väylänä
Ylitarkastaja Heidi Peltonen, Opetushallitus
» Lisää
   
Osa 4 Terveyden edistäminen kouluympäristössä
Professori Kerttu Tossavainen, Kuopion yliopisto
» Lisää
   
Osa 5 Terveyden edistämisen toimintamallit ja työmenetelmät
Professori Anna-Maija Pietilä, Kuopion yliopisto
» Lisää
   
Osa 6 Kolmas sektori ja terveyden edistäminen
Harri Vertio (ent. toiminnanjohtaja Terveyden edistämisen keskus), pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys
» Lisää

Katso myös:

Footer