Perustietoa viittomakommunikaatiosta

Kun lapsen puheen kehityksessä huomataan viivästymistä tai häiriöitä, voidaan kommunikoinnissa apuna käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Puhetta korvaavaa kommunikaatiota käytetään silloin, kun viesti ei välity puhumalla. Puhetta tukeva kommunikointi täydentää ja tukee puheilmaisua.

Yksi puhetta tukevista kommunikaatiomenetelmistä on viittomat. Näistä käytetään myös nimitystä tukiviittomat. Käytettävät viittomat ovat suomalaisen viittomakielen viittomia. Tukiviittomien kanssa käytetään aina rinnalla puhetta. Puheen käytön lisäksi viittomakommunikaatio eroaa suomalaisesta viittomakielestä myös sanajärjestyksen osalta. Viittomakommunikaatiossa käytetään suomen kielen mukaista sanajärjestystä. Tukiviittomisessa viitotaan viestin merkityksen kannalta keskeiset sanat, niin sanotut avainsanat. Tarvittaessa viittomia voidaan muokata motorisesti helpommiksi tai lapsen käsityskykyä vastaaviksi, jolloin niistä käytetään nimeä selkoviittomat.

Viittomien lisäksi käytetään paljon myös erilaisia kuva- ja symbolijärjestelmiä kommunikoinnin tukena. Näitä ovat esimerkiksi kuvat, Blisskieli, Piktogrammit, PCS-symbolit ja Sig-symbolit.

viittomakommunikaatio_pcs

Käyttäjäryhmät

Puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käytetään eri syistä ja kommunikaatiovaikeudet vaihtelevat. Näitä menetelmiä kommunikaation apukeinoina käyttävät muun muassa CP-vammaiset, dysfaattiset, autistiset ja kehitysvammaiset. Yhteistä näille ryhmille on se, että heidän puheensa ei ole kehittynyt normaalisti tai että he ovat menettäneet puhekykynsä jonkin sairauden tai vamman takia.
Toinen menetelmiä käyttävä ryhmä on puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttävien lasten vanhemmat, muut läheiset sekä lasten parissa työskentelevät ihmiset.

» Seuraava sivu: Perheopetus


Valikko

» Etusivu
» Perustietoa viittomakommunikaatiosta
» Perheopetus
» Viittomat
» Termejä ja käsitteitä
» Hyödyllisiä linkkejä

Tällä sivustolla käytetään RealVideo-tiedostoja, joiden toistamiseen tarvitset RealPlayer -soittimen.

Katso myös:

Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa aiemmin toteutettu Viittomakielen alkeita -sivukokonaisuus.