Termejä ja käsitteitä

Kun puhutaan viittomakommunikaatiosta, on hyvä tietää muutama asiaan liittyvä käsite. Seuraavat termit ovat tulleet sivustoilla jo aiemmin esille, ja nyt avaamme niiden merkitystä hieman tarkemmin.

Kuuro

Henkilö, jonka kuulonalennuksen aste on yli 95 dB. (lääketieteellinen määritelmä)

Kuulovammainen

Henkilö, jonka kuulonalennuksen aste on 20-95 dB.

 

  • Lievä kuulovamma 20-40 dB
  • Keskivaikea kuulovamma 40-70 dB
  • Vaikea kuulovamma 70-95

 

Viittomakielinen

Kuurojen Liiton viittomakielitoimikunnan vuonna 1999 julkaiseman määritelmän mukaan viittomakielinen on kuuro/kuuleva/huonokuuloinen henkilö, jonka äidinkielenä tai ensikieli on suomalainen viittomakieli.

Tukiviittomat

Yksittäisiä suomalaisen viittomakielen viittomia, joita käytetään puheen ydinsanojen tukena.

Selkoviittomat

Viittomia, joita on muokattu motorisesti helpommiksi tai lapsen käsityskykyä vastaaviksi. Selkoviittomista käytetään myös termiä Avainviittomat.

Blisskieli

Puhetta tukeva ja korvaava kansainvälinen kommunikointikeino, jossa sanat korvataan graafisilla symboleilla.

Piktogrammi

Tyyliteltyjä valkoisia kuvia mustalla taustalla. Kuvien merkitysvastineet on kirjoitettu valkoisella piirroksien yläpuolelle.

PCS-symboli

Ääriviivapiirroksia, joiden merkitysvastineet on liitetty kuvien yläpuolelle. Kuvat voivat olla mustavalkoisisa tai värillisiä.

Sig-symboli

Graafinen merkkijärjestelmä, jonka merkit voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: piktografisiin, ideografisiin ja viittomiin perustuviin. Viittomat ovat erilaisia, joten Sig-symbolit muodostetaan tietyllä alueella käytetyn viittomakielen mukaan.

» Seuraava sivu: Linkkejä


Valikko

» Etusivu
» Perustietoa viittomakommunikaatiosta
» Perheopetus
» Viittomat
» Termejä ja käsitteitä
» Hyödyllisiä linkkejä

Tällä sivustolla käytetään RealVideo-tiedostoja, joiden toistamiseen tarvitset RealPlayer -soittimen.

Katso myös:

Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa aiemmin toteutettu Viittomakielen alkeita -sivukokonaisuus.