Hyödyllisiä linkkejä

Seuraavilta sivustoilta saat lisätietoa viittomakommunikaatiosta ja siihen läheisesti liittyvistä asioista. Kantin sivustolla olevasta Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toteuttamasta Viittomakielen alkeita -osiosta löydät tietoa viittomakielestä.

Tietoa autismista ja aspergerin syndroomasta

http://www.autismiliitto.fi

Tietoa dysfasiasta

http://www.stroke.fi

Tietoa kehitysvammaisuudesta

http://www.kehitysvammaliitto.fi
http://www.verneri.net

Sivusto puhevammaisuudesta ja selkokielestä ihmisille, joilla on vaikeuksia puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä, selkokielen käyttäjille, heidän lähihenkilöilleen ja ammattihenkilöstölle. Sivusto välittää tietoa ja on kanava toimintaan, omien kirjoitusten ja kuvien julkaisuun sekä tiedonvaihtoon.

http://www.papunet.net

Pienimuotoinen viittomasanakirja

http://www.paajarvenky.fi/sanakirj/viitvaluusi.htm

Pienimuotoinen lasten viittomasanakirja

http://www.viivi.fi/lastensanakirja/linkkisivut/sisalto.htm

 


Valikko

» Etusivu
» Perustietoa viittomakommunikaatiosta
» Perheopetus
» Viittomat
» Termejä ja käsitteitä
» Hyödyllisiä linkkejä

Tällä sivustolla käytetään RealVideo-tiedostoja, joiden toistamiseen tarvitset RealPlayer -soittimen.

Katso myös:

Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa aiemmin toteutettu Viittomakielen alkeita -sivukokonaisuus.