Ympäristöteknologian koulutusohjelma: Monipuolinen näkemys ympäristöstä

 

Rakennustekniikkaa, sähkötekniikkaa, energiatekniikkaa, ympäristöteknologiaa – insinöörien urapolku voi kulkea moneen suuntaan. Unelmien ammatti voi löytyä kansainvälisestä pörssiyrityksestä, pieneltä konepajalta tai vaikkapa pelastuslaitokselta.

 Savonia-ammattikorkeakoulussa on tarjolla kattava otos insinööriopintoja tekniikan ja liikenteen alalta.

» Insinööriopinnot, etusivu

» Ammattiesittelysarjan etusivu

 

Monipuolinen näkemys ympäristöstä

Ympäristöteknologian insinööri on tekniikan ja ympäristöosaamisen moniottelija. Yliopettaja Merja Tolvanen kertoo, että koulutus suuntautuu sekä perinteisille ympäristötoimialoille että alan uusimpiin haasteisiin.
– Miten vesihuolto toteutetaan, mihin kotitaloudessa tai teollisuudessa syntyneet jätteet sijoitetaan ja miten niitä voi kierrättää, mitä tehdään saastuneille maa-alueille, miten ympäristön tilaa, kuten veden, ilman tai maaperän laatua seurataan. Monesti meidät sekoitetaan ympäristötieteilijöihin, mutta ollaan kuitenkin tekniikan koulutusalalla ja tekniikka on selkeästi koko ajan mukana.

Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa on tarjolla neljä syventävää opintokokonaisuutta, joista opiskelija valitsee kaksi oman suuntautumisensa ja kiinnostuksensa perusteella. Moduulit ovat vesihuoltotekniikka, ympäristönsuojelu, ympäristörakentaminen sekä ympäristön ja prosessien monitorointi.

– Kaikille opiskelijoille tulee perusosaaminen kaikista ympäristön eri sektoreista, mutta syventävät opintokokonaisuudet suuntaavat esimerkiksi sitä, mistä aiheesta opiskelija tekee insinöörityönsä, Tolvanen tarkentaa.

 

Laboratoriotyöt ovat osa opintoja

Ympäristöteknologian koulutusohjelma eroaa perinteisistä insinöörialoista siinä, että opiskelijaporukasta löytyy myös tyttöjä. Merja Tolvanen kertoo, että tyttöjä on noin 30–40 prosenttia opiskelijoista.

Pelkkää teorian pänttäämistä ei ympäristöteknologian opiskelu ole, vaan se sisältää runsaasti laboratoriotyöskentelyä.
– Tutkimuslaboratorioistamme löytyy muun muassa vesilaitos, oma jätevedenpuhdistuslaitos, energiatekniikan laboratorio, kemian laboratorio sekä maaperäanalytiikkaan liittyvää laitteistoa. Labratöitä tehdään säännöllisesti viikoittain.

Ympäristöteknologian insinöörin työtehtävät voivat olla suunnittelu-, markkinointi-, työnjohto-, tuotanto-, rakentamis- tai hallintotehtäviä.
– Tilastot kertovat, että työllistyminen on ihan kohtuullista. Valmistunut voi sijoittua monelle eri alalle, työpaikkoja voivat olla esimerkiksi vesihuollon suunnittelutoimistot, jätehuoltoyhtiöt tai kunnan ympäristötoimistot. Valmistuneet voivat työskennellä myös ympäristötilan ja päästöjen mittaajina, tutkimusinsinööreinä, saastuneiden maa-alueiden kunnostusprojekteissa, ympäristöturvallisuusinsinöörinä teollisuudessa tai energia-alan laitossuunnittelijoina.

kuuntele Kesto: 15'17"

 


 

Toimittaja: Anne Heikkinen

Haastateltavina:

  • Yliopettaja Merja Tolvanen, Savonia-ammattikorkeakoulu

» Insinööriopinnot, etusivu

» Ammattiesittelysarjan etusivu

Footer