Malarian hoitoon ja ehkäisyyn Ghanassa tukea lääkehuoltoa kehittämällä

Kimmo Salvén - 26.1.2010 - 11:19:44

MSc Kwame Buabengin väitöstutkimus antaa uutta tietoa Ghanalaisten farmaseuttisen perus- ja jatkokoulutuksen kehittämiseen sekä kansallisen malariaohjelman kattavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen Ghanassa. Tutkimuksen mukaan lääkehuollossa toimiva henkilöstö voi tukea muuta terveydenhuoltoa malarian vastaisessa toiminnassa.

Maailman terveysjärjestön mukaan malaria kuuluu pahimpiin terveysongelmiin maailmassa. Siihen sairastuu vuosittain 500 miljoonaa ihmistä, joista yli miljoona kuolee tautiin. Erityisesti Afrikassa, Saharan eteläpuolisilla alueilla, ongelma on suuri, sillä jopa 90 prosenttia kuolemantapauksista on näiltä alueilta. Ghanassa lähes puolet terveydenhuollon käynneistä liittyy malariaan. Se on myös tärkeä äiti- ja lapsikuolleisuuden syy.

Lääkehuollon henkilöstöön kohdistunut tutkimus tehtiin Etelä- ja Pohjois-Ghanassa 130 lääkehuollon toimipaikassa – sairaaloissa, terveysasemilla, yksityisissä apteekeissa ja lääkepuodeissa. Maaseuduilla palveluita oli tarjolla lähinnä lääkepuodeissa, apteekkien sijoittuessa kaupunkialueille ja Etelä-Ghanaan. Toimipaikkojen resurssit ja toimintaolosuhteet olivat tyydyttävät, vaikkakin toimintaa pitää tehostaa malariaohjelman vaikuttavuuden ja kattavuuden parantamiseksi.

Henkilöstön koulutustaustaa Buabeng kuvaa kirjavaksi, lääkepuotien henkilöstöllä ei juuri lainkaan ollut terveydenhuollon koulutusta, Apteekeissa oli sekä koulutettua että kouluttamatonta henkilöstöä. Koulutetulle henkilöstölle olisi Buabengin mielestä tarvetta. Henkilöstöllä oli yleensä hyvät tiedot malarian oireiden tunnistamisesta ja tartunnan ehkäisemisestä, mutta tiedoissa tehokkaiden lääkehoitojen valitsemisesta oli huomattavia puutteita. Tällä osa-alueella tarvitaan lisää perus- ja jatkokoulutusta eri henkilöstöryhmille.

Myös tehokkaisen malarialääkkeiden saatavuus koettiin ongelmalliseksi. Yksityisellä sektorilla apteekeissa ja lääkepuodeissa oli tarjolla runsaasti ei-suositeltuja lääkkeitä, sen sijaan uusia ja myös kalliimpia artemisiinipohjaisia lääkkeitä, jotka ovat malarian hoidossa ensisijaisia lääkkeitä, oli saatavilla vain vähän. Tarjolla oli kuitenkin myös rekisteröimättömiä, laadultaan kyseenalaisia lääkkeitä.

Tutkimuksen yhteydessä aloitettiin myös Ghanan Kumasin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston välinen opettaja- ja opiskelijavaihto.

MSc Kwame Buabengin väitöskirja The role of the pharmaceutical sector in malaria control in Ghana tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 30.1.2010.

Footer