Humak luo uudenlaisia puitteita opiskelulle

Kimmo Salvén - 1.3.2013 - 19:26:35

Humanistinen ammattikorkeakoulu on muodostamassa Kuopioon uudenlaista yhteistyötä tulkkausalan yritysten sekä järjestö- ja nuorisoalan toimijoiden kanssa. Tänään Humak, paikalliset tulkkausalan yritykset ja Honkalampisäätiö allekirjoittivat kiinteistövälitysyhtiö Conorin kanssa vuokrasopimukset Kuopion keskustasta vuokrattavista tiloista. Kuopion keskustaan on näin muodostumassa humanistisen kasvatusalan sekä kulttuurituotannon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskus (TKI-keskus).

Nyt allekirjoitetun sopimuksen myötä kuopiolaiset tulkkausalan yritykset ja viittomakielentulkkiopetusta tarjoava Humak sijoittuvat TKI-keskuksessa saman katon alle, mikä luo alalle uudenlaista oppimisen kulttuuria.

Humanistisella ammattikorkeakoululla on Kuopiossa jatkossa kaksi koulutusyksikköä. Nyt rakentuvan TKI-keskuksen lisäksi Humak jatkaa aiemmissa tiloissaan Hiltulanlahden kampuksella. Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion yksikön kehittäminen on vastaus valtiovallan asettamille korkeakoulukentän toiminnan tehostamisvaateille.

– Kun on mietitty, miten Humak vastaa tähän haasteeseen, on kehitetty tällainen uudenlainen malli. Kampus ja TKI-keskus muodostavat yksikön joka takaa, että opiskelija opintopolkunsa aikana saa kaiken sen osaamisen ja valmiudet mitä työelämä odottaa, kertoo Humanistisen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Huttula.
– Täällä Kuopiossa tämä kristallisoituu täyteen kukkaansa, kun saamme saman katon alle työelämän toimijat, joissa opiskelijat voivat käydä harjoittelemassa, tekemässä opinnäytetöitä ja voivat tulla mukaan yritysten hankkeisiin, Huttula iloitsee.

– Ratkaisu kuvastaa erittäin hyvin ammattikorkeakoulun ydintä, sielua, eli työelämäläheisyyttä. Viittomakielen tulkkauksen näkökulmasta meillä on ollut Helsingissä jo pitkään ihan fyysinen läheisyys alan järjestöjen kanssa, mutta nyt liitytään ensimmäistä kertaa liitytään näin vahvasti yhteen yritysten ja yritystoiminnan kanssa. Odotamme kovasti, että tästä tulee hyvin ainutlaatuista ja tuloksellista yhteistyötä, kertoo Humanistisen ammattikorkeakoulun tulkkausalan johtaja Eeva Salmi.

Hiltulanlahden koulutusyksikkö keskittyy jatkossa voimakkaammin perusopetukseen ja opiskelun ja oppimisen pohjien luomiseen. Opintojen edetessä opiskelijat siirtyvät keskustan TKI-keskukseen, jossa painopiste on voimakkaammin työelämälähtöisessä oppimisessa.

– Me olemme tehneet yhteistyötä kyseisten yritysten kanssa jo vuosikausia, mutta tämä fyysinen läheisyys antaa toisen tyyppisiä mahdollisuuksia, esimerkiksi tilaisuuden reagoida nopeammin työelämän tarpeisiin, Salmi toteaa.

Uudistuksen myötä tavoitteena on korostaa oppimista opettamisen sijaan. Näin opiskelijoiden rooli muuttuu entistä aktiivisemmaksi, samalla kun lehtoreiden tehtävänä on toimia yhä voimakkaammin oppimisen tukena opimisvalmentajan tai sparraajan roolissa.

 

Yhteisöpedagogiopinnot käynnistyvät syksyllä

Keskustaan syntyvässä TKI-keskuksessa opiskelevat tulevaisuudessa tulkkausalan opiskelijoiden lisäksi myös Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat. Alan koulutus käynnistyy uutena tarjontana Kuopiossa ja Turussa syksyllä. Yhteisöpedagogit ovat mm. kunnissa, järjestöissä ja yrityksissä työskenteleviä järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisia.

– Yhteisöpedagogikoulutus on järjestö- ja nuorisotyön koulutus, jossa saadaan koulutusta hyvin ihmisläheisistä aiheista. Miten ihminen ajattelee, toimii osana yhteisöä, ryhmää. Yhteisöpedagogi saa toisaalta vahvan käsityksen siitä, miten yhteiskunta rakentuu, miten ihminen osana yhteiskuntaa toimii ja toisaalta keinoja vahvistaa yksilön toimintaa osana yhteiskuntaa, osana ryhmää, summaa Humanistisen ammattikorkeakoulun järjestötyön koulutusalan johtaja Kimmo Kumlander.

– Meillä on hyvin vahva tausta nuorisotyön puolella erilaisissa toiminnallisissa menetelmissä. Miten saadaan nuoret, jotka ovat ehkä vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta, tai joilla on jotain ongelmia omassa elämässä tai elämänhallinnassa, taas mukaan oman elämänsä kanssa, siinä yhteisöpedagogi tekee töitä omimmillaan, Kumlander kuvailee.

Ensimmäinen yhteisöpedagogien ryhmä aloittaa Kuopiossa tulevana syksynä. Haku koulutukseen alkaa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa, joka käynnistyy maanantaina 4.3.2013.

Kuuntele Tapio Huttulan, Eeva Salmen ja Kimmo Kumlanderin haastattelut kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto 12'09"

 

Lähettäjä: Janne (vieras) - 23.5.2013 - 09:36:48

Positiivinen uutinen, varmasti tuo osaltaan enemmän mielenkiintoa tulkkausopintoihin tämä muutos!

Footer