Suomalaisten lasten kasvukäyrät on uudistettu

Kimmo Salvén - 12.7.2011 - 10:59:52

Kuopion yliopistollisen sairaalan Kasvututkimusryhmä ja Itä-Suomen yliopisto ovat yhdessä uudistaneet lasten kasvukäyrät. Ne on nyt julkistettu internetissä.

Suomalaisten lasten kasvukäyrät on uudistettu täydellisesti Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston yhteishankkeessa vuosina 2010–2011. Internet-osoitteessa www.kasvukayrat.fi terveydenhuollon ammattilaisilla ja yksityishenkilöillä on mahdollisuus tarkastella lasten kasvua uudistetuilla käyrillä. Myöhemmin sivustolle sisällytetään uudistetut päänympäryksen ja keskosena syntyneiden lasten kasvukäyrät sekä mahdollisuus arvioida lapsen syntymäkokoa.

Kasvukäyrien uudistaminen määrävälein on välttämätöntä, koska lasten kasvutapa muuttuu jatkuvasti. Suomalaiset lapset ovat pidempiä ja murrosikä kasvupyrähdyksineen tulee aiempaa nuorempana. Pituuskasvussa tapahtuneiden muutoksen on ajateltu johtuvan parantuneesta ravitsemuksesta ja sairastavuuden vähenemisestä. Imeväisiän kasvun muutokset Suomessa johtuvat todennäköisesti ravitsemusmuutoksista ja erityisesti imetyksen lisääntymisestä.

Internet-sivustolla on mahdollisuus arvioida lapsen painoa suomalaisille lapsille laadituilla painoindeksi (BMI) -käyrillä. BMI:n käyttöä lasten painon seurannassa on suositeltu kansainvälisesti, ja siihen on nyt mahdollisuus siirtyä myös Suomessa 2 – 18 -vuotiaiden lasten seurannassa. 0 – 2 -vuotiaiden lasten painon seurannassa suosittelemme edelleen käyttämään iän ja pituuden mukaista painoa.

Edellytys uusien kasvukäyrien laajamittaiselle käytölle on niiden sisällyttäminen yhdenmukaisina terveydenhuollossa käytettyihin sähköisiin tietojärjestelmiin. Tämä vaatii kasvukäyrien kehittäjien, tietojärjestelmätoimittajien ja heidän asiakkaidensa yhteistyötä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tulee suosittelemaan uusien kasvukäyrien ottamista valtakunnalliseen käyttöön 10.10.2011 järjestettävässä seminaaritilaisuudessa. Siirtymävaiheessa tarjoamme mahdollisuuden uudistettujen kasvukäyrien käyttöön nyt julkaistujen internet-sivujen kautta.

Lähde: KYS

 

Lisää kasvukäyrien uudistamisesta:

Suomalaislasten kasvukäyrät uusittu (kantti.net)

 

 

Footer