Vertaistuki auttaa lapsiperheitä

Anne Heikkinen - 3.1.2013 - 11:31:33

Miksi vain meillä kukutaan öisin ja kiukutellaan kurahousujen kanssa? Jokainen lapsiperheen arkea pyörittänyt tietää, kuinka hyvältä tuntuu kuulla, että muissakin perheissä kamppaillaan – ja iloitaan samojen asioiden kanssa.

Lapsiperheiden vertaisryhmätoiminta todettiin hyödylliseksi myös tuoreessa väitöstutkimuksessa. TtM Ari Haarasen tutkimuksessa kävi ilmi, että vanhempainryhmät vaikuttavat myönteisesti vanhempien kokemuksiin omasta vanhemmuudesta. Ryhmät antoivat mahdollisuuden myös uusiin ystävyyssuhteisiin sekä tarjosivat vanhemmille tietoa ja virkistystä.

– Lapsiperheissä vertaistuki on tiedon ja kokemusten vaihtoa, jaetaan omia kokemusta arjen pyörittämisestä ja annetaan vinkkejä, miten tilanteita voi ratkaista. Se on vertaistuen huippusaavutus kun vanhemmat saavat onnistumisen kokemuksia vanhempana olosta, se auttaa jaksamaan ja antaa lisää motivaatiota omaan vanhemmuuteen, Haaranen toteaa.

Haaranen selvitti väitöstutkimuksessaan alle kouluikäisten lasten perheiden kokemuksia vertaisryhmätoiminnasta. Vanhempien kokemia myönteisiä seurauksia ryhmän toiminnasta lisäsivät tutkimuksessa ryhmän sopiva koko, jäsenten pysyvyys ja siten luottamuksen syntyminen sekä ryhmien säännöllinen kokoontuminen.

– Vanhemmat pitävät tärkeänä, että ryhmänohjaajalla on kokemusta vanhemmuudesta. Toinen tärkeä asia on ryhmänjäsenten yhteenkuuluvuuden tunne, sitä edistivät vanhempien samankaltaiset ajatusmaailmat ja samankaltainen elämäntilanne, Ari Haaranen kertoo.

kuuntele Kesto 13'38"

 

Terveystieteiden maisteri Ari Haarasen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Realistinen arviointi lapsiperheiden vanhempainryhmistä – muutokset perheen terveydessä ja vaikuttavuutta edistävät toiminnat tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 23.11.2012.

 

Footer