Terveys- ja ravitsemusväitteet suurennuslasin alla

Anne Heikkinen - 14.2.2013 - 09:18:17

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on meille kuluttajille luvattu yhdeksää hyvää ja kymmentä kaunista. Onneksi tuotepakkausten terveys- ja ravitsemusväitteet ovat nykyisin yhä tarkemmassa syynissä ja pakkauksiin saa merkitä vain sellaiset terveysvaikutukset, joille oikeasti on olemassa tieteellistä näyttöä.

– Tarkoitus on antaa kuluttajalle mahdollisimman selkeää, helposti ymmärrettävää ja luettavaa tietoa, toteaa ravitsemusalan tutkimuspalveluyritys Foodfilesin rekisteröintipäällikkö Mari Lyyra.

Mutta millaiset ravitsemus- ja terveysväitteet ovat sallittuja ja mitkä kiellettyjä?

– Kaikki lääkkeelliset väitteet, jotka viittaavat sairauden ennaltaehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen ovat kiellettyjä. Euroopan Unionin alueella on noin 250 sallittua väitettä, joita saa elintarvikkeessa käyttää ja ne on lueteltu komission sivuilla. Kaikki ne tuotteet, jotka täyttävät väitteille asetetun käytön ehdot, voivat hyväksikäyttää tätä väitettä. Uudelle väitteelle on tehtävä erityinen hakemus, joka toimitetaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioitavaksi ja se voi sitä kautta saada komission hyväksynnän, Lyyra kertoo.

 

 

Sallittua vai kiellettyä?

Suomessa Evira syynää kaupan hyllyltä löytyvien tuotteiden ravitsemus- ja terveysväitteitä erityisen tarkalla seulalla kuluvan vuoden aikana.
– Kaiken kaikkiaan hyväksyntä terveysväitteille on Euroopassa tiukka. Takana on ajatus kuluttajien suojelusta, Mari Lyyra korostaa.

Elintarvikealan lisäksi sallittua vai kiellettyä -teema on vahvasti esillä myös lääke-, diagnostiikka- ja terveydenhuollon teknologia-aloilla.
– Taustalla on potilas- ja käyttäjäturvallisuus. Halutaan rajoittaa ja valvoa kenttää, että tuotteet, jotka tulevat käyttöön ovat turvallisia, laadukkaita ja tehokkaita. Ja tähän lupaviidakkoon voi oikeasti eksyä, tuumaa suunnittelija Riitta Sutinen Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatesta.

Lupaviidakon raivaamiseen on onneksi saatavilla apua ja koulutusta.
– Aducaten Lupaosaajaksi-hanke yhdistää viranomaiset, yritykset ja tutkimusorganisaatiot eli kaikki tahot, jotka tässä viidakossa toimii, että saataisiin ihmisiä koulutukseen ja saataisiin tietoa leviämään.

Kuuntele haastattelu kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto 21'40"

 

Hankkeessa ovat mukana Kuopio Innovation Oy, Fimea ja KYS. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki.

Footer