Vaske-hanke palkittiin ammattikorkeakoulujen TKI-päivillä

Kimmo Salvén - 13.2.2013 - 06:00:00

Parhaat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokäytänteet (TKI) ammattikorkeakouluissa vuonna 2012 on julkistettu. Savonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun (nykyisin Karelia-ammattikorkeakoulu) yhteinen hanke, Vaske - Väljästi asuttujen alueiden palveluiden kehittäminen, palkittiin työelämää hyödyttävän soveltavan tutkimustiedon sarjassa. Suomalaista tutkimus- ja palvelukehittämistä tukeva kannustuspalkinto jaettiin valtakunnallisilla ammattikorkeakoulujen TKI-päivillä Hämeenlinnassa 12.2.2013.

Vaske-hankkeen palkitsemisperusteissa todettiin, että hanke vastaa ajankohtaiseen palvelurakenneuudistukseen ja tuottavuuden kehittämiseen. Hankkeessa on sovellettu oivaltavasti optimointiteoriaa palvelurakenteiden uudistamisessa. Kehittämistyön tulokset ja vaikuttavuus on nähtävissä suoraan käytännössä. Hankkeessa käytäntö ja teoria on yhdistetty hyvin poikkialaisesti hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Muissa sarjoissa palkittiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Voi hyvin nuori-hanke, sekä Centria ammattikorkeakoulu Oy:n Centria-malli innovaatioiden edistämisessä.

Kilpailun tavoitteena on kohottaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tasoa, sekä määrittää osaltaan TKI-toimintaa ja sen laatua.

Lähde: Savonia-ammattikorkeakoulu

Katso myös:

http://vaskehanke.blogspot.fi/

 

Footer