Lisävaloa Alzheimerin taudin perinnöllisiin riskitekijöihin

Anne Heikkinen - 28.10.2013 - 21:01:43

Kansainvälinen Alzheimerin taudin genetiikkayhteistyöprojekti on löytänyt 11 uutta alttiusgeeniä, joissa esiintyvät geneettiset muutokset vaikuttavat merkittävästi riskiin sairastua Alzheimerin tautiin.

Alzheimerin taudin geneettisten syntymekanismien selvittäminen on ollut suuren mielenkiinnon kohteena viime vuosina ja merkittävää edistystä on tapahtunut koko perimän kattavien riskigeenikartoitustutkimusten myötä. Geenitaustan tunteminen on tärkeää etsittäessä keinoja Alzheimerin taudin ennaltaehkäisemiseksi, uusien hoitojen kehittämiseksi sekä tautia paremmin ennakoivien biologisten merkkiaineiden eli biomarkkereiden löytämiseksi.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat kiistatta osoittaneet, että yksittäisten Alzheimerin taudin alttiusgeenien riskivaikutukset ovat suhteellisen pieniä, mikä puolestaan on lisännyt tarvetta kasvattaa tutkittavien potilaiden määriä sekä keskittää tutkimuksia perinnölliseltä taustaltaan yhtenäisiin väestöryhmiin.

Nyt Nature Genetics -tiedelehdessä julkaistussa kaksivaiheisessa tutkimuksessa yhdistettiin neljästä koko perimän kattavavasta geenikartoitustutkimuksesta saadut tiedot yhteen. Jo aikaisemmin löydettyjen yhdeksän merkittävimmän riskigeenimuutosten lisäksi kaksivaiheinen lähestymistapa johti 11 uuden riskimuutoksen löytymiseen.

Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston rahoittamaa UEF-Brain-kärkihanketta.

Katso myös:

Muistisairauksien jäljille molekyyligenetiikan keinoin

 

Footer