Kuinka suojella kohtukodin asukasta?

Anne Heikkinen - 30.10.2013 - 11:53:20

Ajatus siitä, että vielä 80-luvun alussa odottavalle äidille saatettiin määrätä konjakkia estämään ennenaikaisia supistuksia, tuntuu nykymaailmassa absurdilta, niin hyvin alkoholin haitat äidin kohdussa kehittyvälle sikiölle ovat tiedossa. Tiedosta huolimatta meillä syntyy joka vuosi joukko lapsia, jotka kärsivät sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamista ongelmista.

– Sikiöaikaisesta alkoholialtistuksesta johtuva oirekirjo voi olla laaja. Se voi vaihdella siitä, että silminnähden ei nähdä mitään vaurioita ja toinen ääripää on että lapsi on vaikeasti kehitysvammainen ja ongelmia on useilla elämänalueilla, kertoo LL Anni Lehikoinen Itä-Suomen yliopistosta

Alkoholioireyhtymien esiintyvyydestä ei ole olemassa tarkkoja tilastoja. Yleisten arvioiden mukaan alkoholista syntyvälle lapselle aiheutuvat haitat ovat alidiagnosoituja, sillä odottavan äidin alkoholinkäyttöä on hankala tunnistaa ja yhtenäiset diagnostiset kriteerit puuttuvat.

Runsaasti alkoholia käyttävät äidit ovat helpommin tunnistettavissa, mutta vähäisemmälle alkoholinkäytölle ei ole olemassa luotettavia mittareita.
– Meidän tutkimuksessamme pyritään löytämään markkereita, joilla pystytään havaitsemaan luotettavasti äidin alkoholin käyttö.

Keinoina ovat sekä verestä tunnistettavat markkerit että ultraäänitutkimus.
– Rakenneultraäänitutkimuksen yhteydessä sikiölle tehdään aivojen ultraäänitutkimus. Tästä on hyvin alustavia tuloksia ja ne vaativat vielä jatkotutkimuksia, mutta siellä on tilastollisia eroja nähtävissä aivojen kokonaiskokoa kuvaavissa mitoissa, Lehikoinen kuvaa.  

– Tavoitteena on, että löytyisi ne henkilöt, joille alkoholi on ongelma raskausaikana. Tällöin pystyttäisiin antamaan odottavalle äidille tukea ja ennaltaehkäisemään sikiöiden vaurioiden synty, koska kyseessä on täysin ennaltaehkäistävät vauriot.

kuuntele Kesto 14'33"

 

Footer