Perheystävällisyys vaatii yritysjohdolta keskustelu- ja kuuntelutaitoa

Kimmo Salvén - 22.4.2014 - 09:40:55

Arvot ja strategialinjaukset eivät yksistään tee työpaikasta perheystävällistä, vaan perheen ja työn yhteensovittamisen käytännöt on tuotava osaksi koko organisaation toimintaa. Tuore Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että hyvien perheystävällisten toimintatapojen kehittämiseksi tarvitaan koko työyhteisön panosta, mikä edellyttää yritysjohdolta kykyä niin työntekijöiden kuuntelemiseen kuin keskusteluun perheen ja työn yhteensovittamisen haasteista. Haasteisiin tulisikin etsiä ratkaisuja yhteistyössä työntekijöiden kanssa.
 
Itä-Suomen yliopiston ja Perheyritysten liiton yhteistyönä tekemässä tutkimuksessa selvitettiin perhe-elämän huomioimista työelämässä. Kesällä 2013 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 42 Perheyritysten liiton jäsenyritystä. Lisäksi syksyllä 2013 haastateltiin kuuden jäsenyrityksen edustajia. Tutkimuksessa nousi esiin useita monipuolisia käytäntöjä, joilla haastatelluissa yrityksissä pyrittiin vastaamaan perhe-elämän ja työn yhdistämisen haasteisiin.

 

Useita keinoja perheiden huomioimiseen

Tutkituissa yrityksissä oli panostettu muun muassa joustavaan työaikaan, etätyöhön sekä osa-aikatyöhön. Työntekijöiden erilaisia elämäntilanteita huomioitiin tarjoamalla esimerkiksi sairaan lapsen hoitopalveluja sekä joustoja ikääntyviä vanhempiaan hoitaville työntekijöille. Perheiden vapaa-aikaa tuettiin muun muassa järjestämällä edullisia loma- ja vapaa-ajanviettopaikkoja henkilöstölle ja heidän perheilleen, tukemalla työntekijöiden ja heidän lastensa liikuntaharrastuksia sekä tarjoamalla perheille yrityslippuja erilaisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Perheystävällisten yritysten yrityskulttuuriin kuului, että perhe-elämästä keskusteltiin työyhteisön arjessa.
 
Erilaisten perheen ja työn yhteensovittamisen hyvien käytäntöjen lisäksi yritysten tulisi kohdella työntekijöitään tasa-arvoisesti ja tukea yhteisöllisyyttä. Näin jokainen työyhteisön jäsen ymmärtäisi, miksi joustavia käytäntöjä on olemassa ja miten jokainen voi niistä hyötyä. Tutkimusprojektin vetäjä professori Juha Hämäläinen kuitenkin muistuttaa, etteivät tietyn yrityksen toimintamallit istu sellaisinaan kaikille työpaikoille. Siksi jokaisen yrityksen on luotava omat kehittämistoimenpiteensä itse. Tässä työssä voidaan hyödyntää sekä muiden yritysten että työ- ja perhe-elämän asiantuntijoiden osaamista.
– Yhteistyötä olisi hyvä tehdä myös paikallisyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Työorganisaatioiden ja paikallisyhteisöjen välisessä yhteistyössä on paljon mahdollisuuksia, Hämäläinen sanoo.
 
Juha Hämäläisen ja Niina Rahikka-Räsäsen tutkimuksessa Perhe-elämän huomioiminen työelämässä tarkasteltiin sellaisia perhe-elämän huomioimisen hyviä käytäntöjä, jotka eivät olleet lakisääteisiä. Tutkimus on julkaistu Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjassa Reports and Studies in Social Sciences and Business Studies.

 

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Lisätietoa muotoiluasetuksista

Footer