Opetuksen eheyttämisellä oppilaslähtöiseen ja oppimiskeskeiseen pedagogiikkaan

Kimmo Salvén - 11.6.2014 - 08:03:36

Opetuksen eheyttäminen, eli oppiaineksen ja opetustilanteiden jäsentäminen mielekkäiksi kokonaisuuksiksi, on ollut kaikkien Suomen koululaitoksen opetussuunnitelmien tavoittamattomana tavoitteena. Käytännössä opetussuunnitelmia on hallinnut oppiainejakoinen ja oppikirjasidonnainen opetus.

Kuva: Itä-Suomen yliopistoOpetussuunnitelman (2004) aihekokonaisuudet tarjoavat tilaisuuden eheyttää opetusta syvällisesti. Ne edustavat juuri niitä tietoja ja taitoja, jotka ovat tässä ajassa ja ympäröivässä maailmassa oppilaalle tarpeellisia. Näitä kansalaiskasvatusta sisältäviä aihekokonaisuuksia on seitsemän: Ihmisenä kasvaminen; Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys; Viestintä ja mediataito; Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys; Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta; Turvallisuus ja liikenne sekä Ihminen ja teknologia.

KM Päivi Kujamäen väitöstutkimus osoitti, että opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista liikkeelle lähtevä opetuksen eheyttäminen yhdistää koulun sitä ympäröivään maailmaan ja johtaa lapsilähtöiseen ja oppimiskeskeiseen pedagogiikkaan. Aihekokonaisuuksiin liittyvissä projekteissa oppilaat pääsivät toteuttamaan luontaista viettymystään vuorovaikutukseen, tutkimiseen, tekemiseen ja taiteelliseen ilmaisuun.

Tutkimuksessa mukana olleet luokanopettajat saivat toisiltaan ideoita ja vertaistukea. Heidän käsityksensä opetuksen eheyttämisestä syvenivät ja rikastuivat, ja he tulivat tietoisemmiksi aihekokonaisuuksien tavoitteista ja sisällöistä sekä siitä, kuinka niitä voidaan käsitellä käytännössä. Kun opettajat kirjoittivat omaa opettajuuttaan käsitteleviä kirjoitelmiaan ja pohtivat ryhmän kokoontumisissa yhdessä ammatillisia kysymyksiä, he tulivat paremmin tietoisiksi itsestään opettajina; siitä, mitä he ovat ammattinsa edustajina. Osallistava toimintatutkimus tarjosi näin tilan dialogiin ja yhdessä oppimiseen.

Toimintatutkimuksessa yhteisenä tavoitteena oli opetuksen eheyttäminen opetussuunnitelman aihekokonaisuuksia käsittelemällä. Opetuksen eheyttämisen lisäksi tutkimuksessa oli pyrkimyksenä tukea, edistää ja ymmärtää opettajan ammatillista kehittymistä.

Päivi Kujamäen soveltavan kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Yhteisenä tavoitteena opetuksen eheyttäminen; Osallistava toimintatutkimus luokanopettajille tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa 13.6.2014.

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Lisätietoa muotoiluasetuksista

CAPTCHA
Kirjoita kuvan sanat alla olevaan ruutuun. Tämä kysymys esitetään automaattisen roskapostin vähentämiseksi.
4 + 12 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.
Footer