Filosofiakahvila kevät 2016, aikataulu ja aiheet

Kimmo Salvén - 1.2.2016 - 14:34:00

Filosofiakahvila jatkuu jälleen Kuopiossa. Ke­vään 2016 tee­ma­na on us­kon­non­fi­lo­so­fia.

Kuo­pi­on Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­la ke­rää jäl­leen fi­lo­so­fi­as­ta kiin­nos­tu­nei­ta kuo­pi­o­lai­sia kes­kus­te­le­maan alan asi­an­tun­ti­joi­den alus­tuk­sis­ta. Kah­vi­laan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet riip­pu­mat­ta kou­lu­tuk­ses­ta ja muus­ta taus­tas­ta.

Ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään niin, että kai­kil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua kes­kus­te­luun. Tämä ei ole kui­ten­kaan pa­kol­lis­ta, vaan pai­kal­le voi ai­van hy­vin tul­la vain kuun­te­le­maan ja naut­ti­maan aja­tuk­sien he­rät­te­lys­tä. Ta­voit­tee­na on elä­vyys, tois­ten koh­taa­mi­nen kas­vok­kain, eri-ikäis­ten ja eri elä­män­pii­reis­tä tu­le­vien ih­mis­ten nä­ke­mi­nen ja kuun­te­le­mi­nen sekä uu­sien näkö­a­lo­jen avaa­mi­nen yh­des­sä.

Oh­jel­ma

23.2. ”Ju­ma­la ja sek­si pervoteorian sil­min”
Tee­mu Ra­ti­nen, TT, tut­ki­ja­toh­to­ri, Hel­sin­gin yli­o­pis­to

15.3. ”Is­lam ja fi­lo­so­fia”
Jari Kaukua, FT, tut­ki­ja­toh­to­ri, Jy­väs­ky­län yli­o­pis­to

12.4. ”Kir­kon usko ja tie­teel­li­nen maa­il­man­kuva”
Jari Jolk­ko­nen, do­sent­ti, Hel­sin­gin yli­o­pis­to ja Itä-Suo­men yli­o­pis­to, Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa.

12.4. ”Kir­kon usko ja tie­teel­li­nen maa­il­man­kuva”
Jari Jolk­ko­nen, do­sent­ti, Hel­sin­gin yli­o­pis­to ja Itä-Suo­men yli­o­pis­to, Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa.

17.5. ”Ateis­mi yh­teis­kun­nal­li­sen il­mi­ö­nä”
Tee­mu Taira, FT, us­kon­to­tie­teen yli­o­pis­ton­leh­to­ri, Hel­sin­gin yli­o­pis­to

Kantti taltioi Filosofiakahvilan alustuksia soveltuvin osin. Aiempia Filosofiakahvilan alustuksia löydät sarjan etusivulta.

Tilaisuudet järjestetään klo 17–19 Kuopion kaupunginkirjaston kahvilassa, osoitteessa Maaherrankatu 12. Tilaisuudet ovat maksuttomia, ei ennakkoilmoittautumista. Tilaisuuksien järjestäjänä toimii Snellman-kesäyliopisto .

Filosofiakahvila-sarjan etusivulle

 

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Lisätietoa muotoiluasetuksista

CAPTCHA
Kirjoita kuvan sanat alla olevaan ruutuun. Tämä kysymys esitetään automaattisen roskapostin vähentämiseksi.
2 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.
Footer